< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Onderzoeken wonen en bouwen

Jaargang 2013, Nummer 6, 23 augustus 2013

De nieuwsbrief Onderzoeken wonen en bouwen bevat informatie over onderzoeken op de beleidsterreinen wonen en bouwen. Deze informatie is gericht op de professional werkzaam binnen deze beleidsterreinen.

Verliesaversie op de woningmarkt

voorkant artikel Verliesaversie op de woningmarkt

Huiseigenaren die hun huis willen verkopen, zijn bij een verwacht verlies – bijvoorbeeld een lagere verkoopprijs dan de aankoopprijs – minder bereid met de prijs te zakken dan huiseigenaren die ook met hun prijs (meer) zakken, maar hun huis dan nog met winst verkopen. Door verliesaversie kan het langer duren voordat een woning wordt verkocht.

Lees meer…

Eigen vermogen en woonconsumptie

voorkant artikel Eigen vermogen en woonconsumptie

Nederlandse huizenbezitters lijken de kosten verbonden aan het eigen vermogen in hun woning te onderschatten of minder belangrijk te vinden dan de rentekosten van hun hypothecaire lening. Dat is de conclusie van het CBP-rapport 'Eigen vermogen en woonconsumptie'.

Lees meer…

Werk aan de wijk

voorkant rapport Werk aan de wijk

In dit longitudinale onderzoek worden de bewoners van de wijken gevolgd. Daarbij kijkt het SCP naar mensen die al in de aandachtswijken wonen en naar mensen die uit andere wijken er naar toe verhuizen of die uit de aandachtswijken vertrekken.

Lees meer…

Verhuurderheffing en investeringen

voorkant EIB rapport Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing

Om de gevolgen van de verhuurderheffing voor de investeringen van verhuurders te beperken is een investeringsfaciliteit voorgesteld, gefinancierd uit een verhoging van de heffing. De gedachte hierbij is dat verhuurders een investeringsaftrek kunnen krijgen indien zij investeren in grote maatschappelijke opgaven in de huursector. Drie bureaus – ABF, EIB en Ortec Finance - hebben in opdracht van BZK onderzoek verricht naar de effecten van een investeringsfaciliteit.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl