< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Onderzoeken wonen en bouwen

Jaargang 2014, Nummer 1, 27 februari 2014

De nieuwsbrief Onderzoeken wonen en bouwen bevat informatie over onderzoeken op de beleidsterreinen wonen en bouwen. Deze informatie is gericht op de professional werkzaam binnen deze beleidsterreinen.

WoON-scriptieprijs 2013 uitgereikt

WoON-scriptieprijs 2013 uitgereikt

Wisse Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de WoON-scriptieprijs 2013 gewonnen. Directeur-generaal Wonen en Bouwen, Mark Frequin, reikte donderdag 20 februari de prijs, een cheque van € 2.500,- uit. Wolter Odding, eveneens van de Rijksuniversiteit Groningen en Alexander Beunder, van de Universiteit Utrecht  wonnen de  2de en 3de prijs, respectievelijk € 1.000,- en € 500,-.

Lees meer…

Ruimte voor de stad als groeimotor

Ruimte voor de stad als groeimotor

De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van BZK een studie uitgevoerd naar de complexe relatie tussen woningmarkt en stedelijke economie. Aanleiding is dat op tal van momenten de vraag aan de orde is in hoeverre het functioneren van een (regionale) woningmarkt van invloed is op economische prestaties van een regio. Loopt de Amsterdamse regio groei mis indien starters en middeninkomens onvoldoende terecht kunnen op de woningmarkt? In hoeverre heeft sturing op verdichting in de Zuidvleugel invloed op economische groei?

Lees meer…

Uitbreiding Leefbaarometer met "intraregionale verschilkaarten" (2012)

intraregionale verschilkaarten in leefbaarometer

Sinds kort zijn de intraregionale leefbaarheidskaarten 2012 beschikbaar. Met de "algemene" leefbaarheidskaarten wordt een absoluut niveau van leefbaarheid per gebied weergegeven. Nieuw is dat  met de intraregionale kaarten nu ook de afwijking ten opzichte van het regionaal gemiddelde  kan worden weergegeven.  Zo wordt het per (COROP) regio mogelijk om te zien in hoeverre een specifieke (sub)buurt afwijkt ten opzichte van de rest van de regio. Hiermee bieden deze intraregionale kaarten dus een soort "regionaal vergrootglas".

Lees meer…

Sterke steden, gemengde wijken: een achtergrondstudie naar bevolkingsdynamiek

Sterke steden, gemengde wijken

Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschrijft in de studie "Sterke steden, gemengde wijken" de demografische ontwikkeling in vier steden: Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Groningen. Daarbij besteedt het SCP speciale aandacht aan de bijdrage van die demografische ontwikkelingen aan ‘sterke steden’ en ‘gemengde wijken’.

Lees meer…

Praktijkervaringen met Revolverende Fondsen

Praktijkervaringen met Revolverende Fondsen

Binnen de Nederlandse overheid is de meest gebruikelijke vorm van financiële ondersteuning het toekennen van subsidies. Echter, er zijn ook andere financiele instrumenten voorhanden. Adviesbureaus ERAC en Ecorys hebben op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking opgesteld waarin aan de hand van de acht meest gestelde vragen informatie en inzicht wordt verschaft over van één van deze instrumenten, een revolverend fonds.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen

Turfmarkt 147

2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl