< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 augustus 2014

De nieuwsbrief 'Onderzoeken wonen en bouwen' bevat informatie over onderzoeken op de beleidsterreinen wonen, bouwen en leefomgeving. Het betreft onderzoeken waar het Directoraat-generaal Wonen en Bouwen bij betrokken is. Deze informatie is gericht op de professional werkzaam binnen deze beleidsterreinen.
 

Cijfers als basis voor huisvestingsopgave EU-arbeidsmigranten

Gemeenten, woningcorporaties en andere huisvesters hebben behoefte om het aantal EU-arbeidsmigranten in kaart te brengen. Deze aantallen vormen de basis voor de huisvestingsopgave voor EU-arbeidsmigranten in een regio of gemeente.

Lees meer

Positie flexwerkers op de woningmarkt

Met behulp van de WoON-onderzoeksbestanden van 2006 en 2012 is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de populatie flexwerkers en zzp-ers, hun woonsituatie, verhuiswensen en de mate waarin zij hun verhuiswensen hebben kunnen realiseren: de slaagkansen.

Lees meer

Is rendabele sociale nieuwbouw mogelijk?

Dit rapport focust op de vraag binnen welke randvoorwaarden het mogelijk is om rendabele sociale nieuwbouwwoningen te realiseren.

Lees meer

Rendabel sociaal bouwen

Dit rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen in de kosten van nieuwbouw door corporaties in de afgelopen jaren. Het rapport geeft antwoord op de vraag van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) of het mogelijk is sociale nieuwbouw te realiseren zonder onrendabele top.

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl