< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2014, Nummer 8, 11 december 2014

Oproep: Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak wil onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten over de wijkaanpak die in 2014 zijn verschenen kunt u voor beoordeling aanbieden aan de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak. Gemeenten krijgenĀ  aankomende zomer een individuele terugkoppeling van het oordeel van de Commissie, inclusief eventuele adviezen over de verbetering van de onderzoeksopzet.

Lees meer

Studiemiddag effect van (sociaal) beleid in wijken monitoren

Op 20 januari 2015 vindt er een studiemiddag plaats, waar de kennis die de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak de afgelopen jaren heeft opgeleverd, wordt overgebracht. Good practices worden naar voren gehaald en toegelicht. Ook wordt besproken wat er kan worden verbeterd aan de onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan naar de wijkaanpak. Zo worden de lessen uit (de onderzoeken naar) de wijkenaanpak breed verspreid, zodat deze bij toekomstig onderzoek kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij de monitoring van de decentralisaties in het sociale domein.

Lees meer

Een Woonzorg(welzijn)wijzer - Verkenning wensen en mogelijkheden

BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Woonzorgwijzer als instrument voor gemeenten en andere spelers om de lokale opgaven wonen met zorg in beeld te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat bij gemeenten behoefte is aan een scenariotool waarmee de beleidsopgaven rond wonen, zorg en welzijn kunnen worden verkend.

Lees meer

Eerste Nieuwsbrief WoonOnderzoek 2015 is uit!

 Het Woon-Onderzoek Nederland (WoON) 2015 is van start gegaan. De eerste personen zijn geïnterviewd en in totaal zullen bijna 60.000 interviews worden afgenomen in opdracht van het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Met de nieuwsbrief WoonOnderzoek Nederland wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van het WoON 2015.

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen?

kennispleinwb@minbzk.nl