< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 2, 6 november 2015

Staat van de Woningmarkt 2015

voorzijde Staat van de Woningmarkt 2015

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt in de 'Staat van de Woningmarkt 2015' voor het tweede jaar op rij op samenhangende wijze gerapporteerd over ontwikkelingen op de woningmarkt en de betaalbaarheid van het wonen.

Lees meer

WoON Scriptieprijs 2015

woonscriptieprijs

Heb je afgelopen jaar een masterscriptie afgerond waarbij je in belangrijke mate hebt geput uit het Woononderzoek Nederland (WoON)? Dan kun je meedingen naar de WoON Scriptieprijs 2015. Daarvoor moet je scriptie wel vóór 31 december 2015 aangemeld zijn!

Wil je meedingen naar deze prijs download dan de flyer. Wil je meer weten over het WoON kijk dan op www.rijksoverheid.nl/woon.

WoonOnderzoek Nederland – Verhuismodule

uitsnede infographic verhuismodule

Bij woonwensenonderzoek wordt vaak de discussie gevoerd over het verschil tussen de stated en de revealed preferences (de geuite wensen en het gerealiseerde gedrag). De Verhuismodule  van het Woononderzoek Nederland geeft daar antwoord op.

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen?

kennispleinwb@minbzk.nl