< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Onderzoeken wonen en bouwen

Jaargang 2013, Nummer 5, 12 juli 2013

De nieuwsbrief Onderzoeken wonen en bouwen bevat informatie over onderzoeken op de beleidsterreinen wonen en bouwen. Deze informatie is gericht op de professional werkzaam binnen deze beleidsterreinen.

Analyse scheefwonen

Analyse

Ruim een kwart van de huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens wordt bewoond door mensen met een inkomen boven 33.000 euro. Dat blijkt uit een studie  op basis van het WoON 2012.

Lees meer…

Stampij en sociale onrust in Nederland?

Stampij en sociale onrust in Nederland?

"De meeste ideeën over het ontstaan van massale protesten zijn aannames." Met die mededeling begint het rapport Stampij en sociale onrust in Nederland?

Lees meer…

De arbeidsmarkt in tijden van vergrijzing en krimp

Demographic change in the Netherlands

De OESO heeft zich op verzoek van het ministerie BZK en de provincies Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg gebogen over de vraag hoe de arbeidsmarkt in krimpgebieden weerbaarder te maken. Op 20 juni werd in Utrecht tijdens de conferentie "De arbeidsmarkt in tijden van vergrijzing en krimp" het resultaat gepresenteerd.

Lees meer…

Huurbeleid en verhuurderheffing

Huurbeleid en verhuurderheffing

Hoeveel nemen de huurinkomsten toe in de periode 2013-2017 als gevolg van de inkomensafhankelijke boveninflatoire huurstijgingen zoals overeengekomen bij het Woonakkoord? In het rapport 'Huurbeleid en verhuurderheffing' wordt het antwoord berekend met behulp van het Woononderzoek Nederland 2012.

Lees meer…

Monitor Investeren voor de Toekomst 2012

Monitor Investeren voor de Toekomst 2012

Begin juni is de Monitor Investeren voor de Toekomst 2012 (MIT 2012) door minister Blok naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage van de monitor vormde de bijlage bij een brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de effecten voor de woningmarkt van de vergrijzing en de hervormingen in de langdurige zorg.

Lees meer…

Feiten en cijfers van het huurbeleid 2012

Feiten en cijfers van het huurbeleid 2012

In 2012 bedroeg de gemiddelde huurstijging bij lopende gereguleerde huurcontracten 2,2 procent. Dits is 0,1 procentpunt onder het wettelijk toegestande maximum. Bij 4,3 procent van de woningvoorraad is de huurprijs bij de aanvang van een nieuwe huurcontract opgetrokken. Het effect van deze huurharmonisatie bedroeg 0,8 procent, aanmerkelijk meer dan in voorgaande jaren.

Lees meer…

Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomensgroepen op de woningmarkt

Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomensgroepen op de woningmarkt

Volgens de staatssteunregeling moet minimaal 90 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen van minder dan  33.614 euro. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zullen de woningmarkteffecten van de staatssteunregeling op den duur worden overschaduwd door de woningmarkteffecten van de vergrijzing.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl