< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 1, 24 juni 2015

Verschillen, ongelijkheid en segregatie - literatuurstudie

voorkant Verschillen, ongelijkheid en segregatie

In de wetenschap en de maatschappij klinken steeds luider wordende geluiden over toenemende verschillen. Tegelijkertijd is (de laatste jaren) weinig aandacht geweest voor eventuele neerslag van deze verschillen op het ruimtelijk vlak: segregatie. Om beter inzicht te krijgen in ontwikkeling maar ook mogelijke gevolgen van segregatie heeft het Ministerie van BZK een onderzoeksreeks gestart. Eerste in de reeks is een literatuurstudie met de titel ”Verschillen, ongelijkheid en segregatie?“. Deze studie is door Atlas voor gemeenten uitgevoerd.

Lees meer

CBS: Bijna de helft langdurige leegstaande woningen toch in gebruik

voorkant Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar vor de woningmarkt?

Hoeveel en welke woningen staan er leeg? En zijn de woningen die op papier leeg staan, in de praktijk daadwerkelijk onbewoond? Op verzoek van BZK heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het antwoord gezocht op deze vragen. Dit onderzoek is een verfijning van het CBS-onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd.

Lees meer

Regionale effecten passendheidstoets

voorkant Regionale effecten passenheidstoets

Op grond van de onlangs aangenomen herziene Woningwet moeten vanaf 2016 woningcorporaties aan ten minste 95% van de huishoudens die in aanmerking komen voor een huurtoeslag  woningen verhuren met een huurprijs tot aan de aftoppingsgrens.  Wat zijn de de regionale effecten  van meer passend toewijzen  op vraag en aanbod van huurwoningen en op de financiële positie van corporaties?

Lees meer

Scenariostudie ‘Investeren in Nederland’

voorkant Investeren in Nederland

Welke ontwikkelingen kunnen zich voltrekken rond de bouw en de gebouwde omgeving in Nederland in de komende decennia? In hoeverre gaan de regionale ontwikkelingen in ons land daarbij uiteen lopen? Hoe komen we de crisis uit richting nieuwe lange termijnpaden? Dit zijn slechts enkele van de vragen die in deze scenariostudie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) aan bod komen. De studie is ontwikkeld met financiële steun van Aedes, Bouwend Nederland en het ministerie van BZK.

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen?

kennispleinwb@minbzk.nl