< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2014, Nummer 7, 20 november 2014

Monitoring leefbaarheid en bevolkingsdaling


Het ministerie van BZK heeft een tweetal monitoren om de kwaliteit van de woonomgeving en de maatschappelijke effecten van bevolkingsdaling op een laag ruimtelijk niveau te volgen. In deze editie van de nieuwsbrief Onderzoeken Wonen en Bouwen brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond beide monitoren.
 

Demowijzer geactualiseerd

demowijzer app op tablet

De Demowijzer brengt op een laag ruimtelijk niveau de demografische ontwikkelingen binnen Nederland in beeld, samen met de maatschappelijke ontwikkelingen die door deze veranderingen teweeg worden gebracht. Onlangs is deze monitor voorzien van de meest actuele gegevens.

Lees meer

Leefbaarometer en Demowijzer nu ook als app beschikbaar

leefbaarometer op telefoon en tablet

De (reguliere) websites van de Leefbaarometer en Demowijzer zijn vernieuwd. Ook zijn er apps en mobiele websites van de twee kenninsinstrumenten ontwikkeld. Daarmee zijn ze nu ook goed te raadplegen op mobiele apparaten. Hiermee hoopt BZK de toegankelijkheid van kennis verder te vergroten.

Lees meer

Vroegtijdige probleemsignalering leefbaarheid

Om de Leefbaarometer nog bruikbaarder voor beleidsdoeleinden te maken heeft het Ministerie van BZK samen met haar partners (onderzoeksbureaus en deelnemende gemeentes) de laatste jaren gewerkt aan de uitbreiding ervan met een "methodiek" om vooruit te kunnen kijken; om risico-inschatting voor het mogelijk toekomstig afglijden van de wijken mogelijk te maken. Dankzij deze "vroegsignaleringsmethodiek" kunnen gemeenten vroegtijdige beleidsinterventies inzetten, nog voordat de leefbaarheidsproblemen groot zijn.

Lees meer

Leefbaarometer wordt vernieuwd!

De Leefbaarometer schat de leefbaarheid in straten en buurten aan de hand van een model uit 2007 waarin 49 voornamelijk objectieve indicatoren zijn opgenomen. Inmiddels is de kwaliteit van sommige indicatoren afgenomen en zijn er andere beschikbaar gekomen. Daarom is nu een onderzoek gestart naar modernisering van het model.

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl