< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2014, Nummer 6, 27 oktober 2014

Staat van de Woningmarkt; jaarrapportage 2014

voorkant Staat van de Woningmarkt

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt in de 'Staat van de woningmarkt; jaarrapport 2014' voor het eerst op samenhangende wijze gerapporteerd over ontwikkelingen op de woningmarkt en de betaalbaarheid van het wonen. In het debat over het rapport van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen en in de motie Knops/Verhoeven is hierom gevraagd.

Lees meer

Dynamische migratiepatronen van EU-arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

voorkant Migratiepatronen in dynamisch perspectief

In het rapport ‘Arbeidsmigratie in vieren’ zijn vier typen arbeidsmigranten geïdentificeerd, op basis van zowel binding met het thuisland als binding met Nederland. De respondenten van ‘Arbeidsmigratie in vieren’ zijn opnieuw benaderd en geïnterviewd. Op basis daarvan is in het rapport ‘Migratiepatronen in dynamisch perspectief’ aangegeven hoe de patronen van arbeidsmigratie veranderen in de tijd. Het rapport 'Footloose migranten in beeld' gaat in op één van die vier groepen: de footloose migranten.

 

Lees meer

Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2014-2018

voorkant Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties

Wat voor plannen hebben de woningcorporaties in de periode 2014-2018 en hoe verhouden die plannen zich tot hun prestaties in de afgelopen jaren?

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl