< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 maart 2014

Inhoudsopgave

Inschrijving oversampling WoON 2015 gestart

meer weten over wonen - oversampling woon 2015

Lokale overheden en woningcorporaties kunnen zich nu inschrijven voor de oversampling van het WoON 2015.

BZK voert samen met het CBS driejaarlijks het Woononderzoek Nederland uit en biedt lokale overheden en woningcorporaties de mogelijkheid om mee te doen met het onderzoek. In opdracht van lokale overheden en woningcorporaties kunnen extra interviews afgenomen worden  in het betreffende werkgebied.

In de brochure en de factsheet treft u meer informatie over het WoON en de voorwaarden om deel te nemen. Op dinsdagochtend 25 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst in Eindhoven en op donderdagochtend 27 maart in Amsterdam. Er zijn nog plekken vrij, dus u kunt zich nog aanmelden!

Zie ook www.woononderzoek.nl

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl