< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015 - oktober, 7 juli 2016

Bestuursgesprekken 2015

Ook in het najaar van 2015 voert de Inspectie van het Onderwijs gesprekken met besturen. De bedoeling is met elkaar van gedachten te wisselen over het beeld dat het bestuur heeft van haar scholen en de omgeving. Daarnaast richt het gesprek zich op de risico’s die het bestuur ziet, de mogelijkheden om te verbeteren en de ambities van het bestuur. Tot slot bespreekt de inspectie ook welke onderzoeken zij zal uitvoeren op scholen die onder het bestuur vallen.

Volgende fase in vernieuwing van het toezicht

Al een aantal maanden werkt de inspectie aan de vernieuwing van het toezicht in een serie pilotonderzoeken. De Inspectie van het Onderwijs wil besturen en scholen meer dan voorheen stimuleren stelselmatig te werken aan de verbetering van het onderwijs. Daarnaast blijven we er onverminderd op toezien dat alle leerlingen en studenten onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit.

Schaduwpublicatie Opbrengstenkaart 2015 beschikbaar

Sinds 15 september is via het Internet Schooldossier de Schaduwpublicatie 2015 beschikbaar. Hierin kunnen besturen en scholen bekijken hoe de Opbrengstenkaart 2015 eruit ziet, berekend volgens de nieuwe indicatoren en normen die gelden vanaf komend voorjaar.

Op het speciale onderdeel op onze website vindt u algemene informatie over en een technische toelichting op het nieuwe onderwijsresultatenmodel.

Onderzoeken voor Onderwijsverslag 2015-2016 van start

Vanaf 1 oktober is de Inspectie van het Onderwijs gestart met onderzoeken voor het Onderwijsverslag 2015-2016. De onderzoeksvragen dit jaar gaan vooral over differentiatie: op de school, in de klassen en de lessen. Tijdens het onderzoek staat de dialoog met docenten centraal.

Toezicht op het centraal schriftelijk en praktisch examen

In 2016 gaat de inspectie toezicht houden op de afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het voortgezet onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs. Dat doen we door de afname van examens bij te wonen en te beoordelen tijdens de afnameperiode in het voorjaar.

Onderzoek naar registratie en melding van ongeoorloofd verzuim

Naar aanleiding van een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs vanaf eind oktober 2015 bij een aantal scholen in het voortgezet onderwijs hoe zij de vereisten uit de Leerplichtwet 1969 naleven. De te onderzoeken scholen ontvangen hiervan bericht. Hoewel de inspectie tijdens het onderzoek kijkt naar de toepassing van de totale leerplichtwet ligt de nadruk op het registreren van verzuim en melden van ongeoorloofd verzuim.

Lezersonderzoek Onderwijsverslag 2013-2014

Ieder jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs een verslag uit met daarin de ontwikkelingen in de kwaliteit van het onderwijs. Dit verslag heet het ‘Onderwijsverslag’ of ‘De Staat van het Onderwijs’. Wij horen graag uw mening over het Onderwijsverslag 2013-2014 dat in april jl. is uitgekomen. Met uw reactie kan de inspectie het Onderwijsverslag verbeteren, zodat het beter aansluit bij uw wensen.

Zeer zwakke scholen moeten verbeteren binnen één jaar

Zeer zwakke scholen hebben vanaf het schooljaar 2015-2016 nog één jaar de tijd zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. Deze strengere aanpak moet ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit sneller op orde is en leerlingen weer onderwijs van voldoende niveau krijgen.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.