< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - april, 7 juli 2016

Het Nederlandse onderwijs is gevarieerd en van hoog niveau, maar niet alle leerlingen en studenten krijgen de kans om het onderwijs te volgen dat bij hun mogelijkheden past. Dat oordeelt de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs over het schooljaar 2014/2015. Voor de schoolloopbaan van een leerling is het opleidingsniveau van de ouders steeds bepalender. Er waren altijd al verschillen in kansen, maar deze verschillen worden de laatste jaren groter. In deze nieuwsbrief leest u meer over de Staat van het Onderwijs 2014/2015.

Belangrijkste onderwerpen middelbaar beroepsonderwijs

Waar kan het middelbaar beroepsonderwijs trots op zijn? En welke aandachtspunten ziet de inspectie?
- Kwaliteitsborging werkt door op teamniveau
- Uitdagingen in het onderwijsproces
- Verschillend beleid bij passend onderwijs
- Vaker adequate borging examens
- Meer gediplomeerden
- Niet bekostigde instellingen blijven achter

Over de Staat van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs doet ieder jaar verslag van de staat van het onderwijs; dit jaar voor de 199ste keer. De Staat van het Onderwijs is bedoeld voor de Staten-Generaal, maar ook voor het onderwijsveld en de samenleving. De inspectie wil duidelijk maken wat er goed gaat in het onderwijs, en waar het onderwijs verder verbeterd kan worden. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang overhandigde de Staat van het Onderwijs aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker tijdens het gelijknamige congres op 13 april. Bekijk het visuele verslag om een indruk te krijgen van het congres.

Bestelinformatie

Deze publicatie kunt u downloaden op www.destaatvanhetonderwijs.nl (e-pub en pdf). Voor een papieren exemplaar kunt u mailen naar loket@onderwijsinspectie.nl.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.