< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - maart, 23 maart 2017

Vernieuwd toezicht per augustus 2017. Bent u er klaar voor?
 
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. U hebt dat in eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen. Onze voorbereidingen zijn in volle gang en we vertellen u in deze nieuwsbrief graag wat de veranderingen voor u betekenen, en waar u meer informatie vindt. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u ook een aankondiging van de planning voor het onderzoek naar besturen en scholen, voor schooljaren 2017/2018 en 2018/2019. 
 
Tevens een link naar onze nieuwe video ‘Het onderwijs en de inspectie’. Deze video is bedoeld als een kennismaking voor een breed publiek met de rol van de inspectie binnen het onderwijs, en met de nieuwe manier van werken. Ook introduceren we de brochure: ‘Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur’. 
 
Ten slotte is er ook sector-specifieke informatie.

Over het toezicht vanaf 1 augustus 2017

Vanaf 1 augustus 2017 houden wij op een nieuwe manier toezicht op het onderwijs. Waarom hebben we het toezicht vernieuwd? Omdat het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. We willen besturen en scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren. Wat gaat goed? Wat kan beter? En soms, als de basiskwaliteit in het geding is, wat moet beter? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen/opleidingen en daarom begint én eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur. 

Bovendien maken we duidelijker onderscheid tussen de zogeheten deugdelijkheidseisen en de eigen ambities van scholen en besturen, de zogeheten eigen aspecten van kwaliteit. Daarmee wordt het toezicht ook meer op maat.

De vier grootste veranderingen vanaf augustus 2017
1. Het toezicht start altijd bij het bestuur;
2. De inspectie waarborgt het wettelijk kader en stimuleert de eigen ambities van besturen en scholen;
3. Alle onderwijsinstellingen worden vierjaarlijks bezocht, nu op verschillende manieren;
4. Het vervolgtoezicht is afhankelijk van de kwaliteitszorg van het bestuur.

Het vierjaarlijks onderzoek
Wat is kwaliteit precies? En hoe onderzoeken we dat? Daarover gaat het onderzoekskader 2017. Dit kader beschrijft onze werkwijze en het waarderingskader, dat we bij onze onderzoeken gebruiken. Elke onderwijssector heeft een eigen waarderingskader, maar de werkwijze is hetzelfde. Lees hierover meer in onze brochure Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?

Planning vierjaarlijks onderzoek besturen 2017/2018 en 2018/2019

We willen u graag een indicatie geven wanneer wij uw bestuur zullen onderzoeken volgens het vernieuwde toezicht. Daarom publiceren wij volgende week de globale planning van het onderzoek naar besturen en scholen op onze website. Alle besturen worden de komende vier jaar in ieder geval onderzocht. De planning voor de eerste twee jaar is vrijwel gereed. Zo kunt u zien welke besturen in het schooljaar 2017/2018 een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen krijgen, en welke in 2018/2019. De andere besturen komen in de schooljaren daarna aan bod. Wel verrichten we elk jaar een prestatieanalyse van elk bestuur en alle scholen. Mochten daaruit risico’s naar voren komen, dan kunnen we eerder onderzoek doen dan in de planning staat. 

Bekijk de video’s over onze nieuwe manier van werken

1. Video: Het onderwijs en de inspectie
Wat is de rol van de inspectie binnen het onderwijs? Over de nieuwe manier van werken. 
 
2. Video: Het vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen
Wat kunt u als bestuur of school verwachten als u een aankondiging krijgt voor een vierjaarlijks onderzoek in po, vo en so?
 
3. Video: Het vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen mbo
Wat kunt u als mbo-bestuur of opleiding verwachten als u een aankondiging krijgt voor een vierjaarlijks onderzoek?
 
4. Video: De leraar en de inspectie
Wat kunnen leraren verwachten van de inspectie bij een schoolbezoek?
Tip: u kunt als bestuur of schoolleider misschien deze videolink doorsturen naar het lerarenteam van de school die binnenkort  een inspectiebezoek krijgt.

Meer informatie in onze brochure en op de website

Wij nodigen u uit verder te lezen op onze website. Hier vindt u uitgebreide informatie over het toezicht volgens het onderzoekskader 2017
Speciaal voor onderwijsbesturen is een brochure gemaakt: ‘Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?’.

Blog: (Ge)zien!

Inspecteur Daniëlla Nicolaes schrijft over haar ervaringen tijdens een inspectiebezoek volgens het vernieuwde toezicht aan een basisschool. De school start met een presentatie, de eerste stap om zichzelf te laten zien. Lees de weblog van Daniëlla Nicolaes.

Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker

In januari 2017 kregen scholen en besturen een brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW, met als titel: Meer maatwerk door het vernieuwde toezicht. Deze brief informeerde over de kernpunten van het vernieuwde toezicht, mede in het licht van de initiatiefwet ‘Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht’ van de Tweede Kamerleden Bisschop, van Meenen en Rog. Deze wet gaat officieel op 1 juli 2017 in, de initiatiefwet  is in het vernieuwde toezicht verwerkt.

Nieuws van de sector mbo

Documenten vernieuwd toezicht mbo

In aanvulling op de reeds genoemde video’s over onze nieuwe manier van werken zijn er voor de sector mbo een aantal documenten beschikbaar die een bijdrage kunnen leveren aan een goede voorbereiding op het nieuwe toezicht. 

Tijdens de regiobijeenkomsten is een presentatie gehouden over de inrichting van het toezicht op het mbo met het Onderzoekskader mbo 2017. In deze presentatie gaan we in op het onderzoekskader in het algemeen, het vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen, het waarderingskader en de rapportage.

In deze presentatie hebben we de belangrijkste informatie over het vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen op een rij gezet. Kwaliteitszorgmedewerkers binnen instellingen kunnen deze presentatie gebruiken om hun collega’s te informeren.

In deze conversietabel geeft de inspectie op hoofdlijnen de verschillen weer tussen het waarderingskader 2012 en het waarderingskader 2017.

Themabijeenkomsten voorlichting Onderzoekskader 2017 mbo
In het kader van de voorlichting over het Onderzoekskader 2017 mbo organiseert de inspectie een aantal themabijeenkomsten:
 
Niet-bekostigde instellingen
Donderdag 20 april: Themabijeenkomst kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie
 
Bekostigde instellingen
Dinsdag 16 mei: Themabijeenkomst kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met de MBO Raad georganiseerd.
Donderdag 21 september: Themabijeenkomst kwaliteitsgebied Schoolklimaat
 
Instellingen ontvangen voor deze bijeenkomsten een schriftelijke uitnodiging.
 
Planning Vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen
Met ingang van 1 augustus 2017 wordt het Onderzoekskader mbo 2017 van kracht en voert de inspectie bij besturen en scholen (po, vo en so) dan wel bij besturen en opleidingen (mbo) het vierjaarlijks onderzoek uit.
 
Rond 30 maart staat de planning voor het schooljaar 2017/2018 en schooljaar 2018/2019 op de website over de onderzoeken besturen en scholen bij de mbo-instellingen.

De betreffende instellingen worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

Wellicht roept het vernieuwde toezicht nog vragen bij u op. Raadpleeg dan eerst de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op onze website. Wellicht krijgt u daar antwoord op uw vraag. Bij overige vragen neem contact op met uw contactinspecteur of met het Loket van de Inspectie van het Onderwijs.

Colofon

Loket Onderwijsinspectie

088-669 6060

(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)