< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - februari, 14 februari 2017

Ook dit jaar moeten gemeenten verantwoording afleggen over het uitgevoerde toezicht en de handhaving op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Belangrijk is dat gemeenten en GGD'en de toezichtactiviteiten van 2016 voor 1 maart 2017 vastleggen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR). Vanaf 3 april kunnen gemeenten deze gegevens toelichten op waarstaatjegemeente.nl.

 

In maart ontvangen gemeenten een uitgebreide instructie over het aanleveren van de jaarverantwoording, maar in deze nieuwsbrief beschrijven we het proces alvast in het kort. De procedure is overigens gelijk aan voorgaande jaren.

Procedure jaarverantwoording

1. GGD’en en gemeenten leggen hun toezichtactiviteiten van 2016 voor 1 maart vast in het LRKP en GIR

2. DUO maakt op 1 maart een uitdraai van al deze gegevens en geeft het door aan het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
3. KING zet de gegevens klaar via waarstaatjegemeente.nl
4. Gemeenten loggen vanaf 3 april in en kunnen hun gegevens toelichten via een invulformulier
5. College van burgemeester en wethouders stelt de jaarverantwoording vast voor 2 juli. Op het moment van vaststelling krijgt de inspectie automatisch bericht
6. Na beoordeling van de informatie ontvangen de gemeenten een brief van de inspectie of nemen we contact op over de inhoud

Gegevens in LRKP en GIR-systemen

GGD’en en gemeenten rapporteren over het toezicht in het LRKP en de GIR. Voor de jaarverantwoording en het geven van een toelichting bij de cijfers, is het belangrijk dat de gegevens in het LRKP en beide GIR-systemen zo volledig, juist en actueel mogelijk zijn. Want nadat DUO de gegevens heeft uitgedraaid uit de systemen en KING de informatie heeft klaargezet op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen ze niet meer worden gewijzigd.

 
Gemeenten kunnen de activiteiten over het verslagjaar 2016 nog tot 1 maart 2017 vastleggen en verwerken in het LRKP en de GIR-systemen. Handhavingsacties en/of –trajecten naar aanleiding van inspecties met een advies ‘handhaven’ die voor 1 oktober 2016 zijn afgerond, worden meegenomen in de cijfers als deze voor 31 december 2016 zijn vastgelegd in de GIR.

Maandelijks stand van zaken overzicht

Sinds medio 2016 ontvangen gemeenten via het zakelijk portaal van DUO iedere maand de stand van zaken van de jaarverslagindicatoren. Hiermee heeft iedere gemeente in beeld hoe zij er zelf voor staat gedurende het verloop van het verslagjaar 2016. Daarnaast bieden deze lijsten ook de mogelijkheid te controleren of de gegevens voldoende zijn vastgelegd in LRKP en GIR.

Evaluatie inhoud en proces jaarverantwoording

KING, DUO, VNG en de inspectie hebben het proces en de inhoud van de jaarverantwoording van 2015 gezamenlijk geëvalueerd. Gemeenten mochten opmerkingen en adviezen indienen. Deze zijn besproken en geanalyseerd om te komen de jaarverslagcyclus voor 2016 te optimaliseren.

Colofon

Loket Onderwijsinspectie

088-669 60 60

(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)