< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - maart, 23 maart 2017

Vernieuwd toezicht per augustus 2017

 

Per augustus 2017 verandert het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De meest opvallende verandering voor die sectoren is dat het toezicht voortaan begint en eindigt bij het bestuur. Voor het hoger onderwijs verandert er daarentegen niets. De inspectie op het hoger onderwijs had  instellingsbesturen al als aanspreekpunt in haar toezicht. 
 
In deze nieuwsbrief leest u meer over het vernieuwde toezicht voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Over het toezicht vanaf 1 augustus 2017

Vanaf 1 augustus 2017 houden wij op een nieuwe manier toezicht op het onderwijs. Waarom hebben we het toezicht vernieuwd? Omdat het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. We willen besturen en scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren. Wat gaat goed? Wat kan beter? En soms, als de basiskwaliteit in het geding is, wat moet beter? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en daarom begint én eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur.
Bovendien maken we duidelijker onderscheid tussen de zogeheten deugdelijkheidseisen en de eigen ambities van scholen en besturen, de zogeheten eigen aspecten van kwaliteit. Daarmee wordt het toezicht ook meer op maat.

De vier grootste veranderingen vanaf augustus 2017
1. Het toezicht start voortaan bij het bestuur;
2. De inspectie waarborgt het wettelijk kader en stimuleert de eigen ambities van besturen en scholen;
3. Alle scholen worden vierjaarlijks bezocht, nu op verschillende manieren;
4. Het vervolgtoezicht is afhankelijk van de kwaliteitszorg van het bestuur.
 
Het vierjaarlijks onderzoek
Wat is kwaliteit precies? En hoe onderzoeken we dat? Daarover gaat het onderzoekskader 2017. Dit kader beschrijft onze werkwijze en het waarderingskader, dat we bij onze onderzoeken gebruiken. Elke onderwijssector heeft een eigen waarderingskader, maar de werkwijze is hetzelfde. Lees hierover meer in onze brochure Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?

Planning vierjaarlijks onderzoek besturen 2017/2018 en 2018/2019

We willen u graag een indicatie geven wanneer wij uw bestuur zullen onderzoeken volgens het vernieuwde toezicht. Daarom publiceren wij volgende week de globale planning van het onderzoek naar besturen en scholen op onze website. Alle besturen worden de komende vier jaar in ieder geval onderzocht. De planning voor de eerste twee jaar is vrijwel gereed. Zo kunt u zien welke besturen in het schooljaar 2017/2018 een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen krijgen, en welke in 2018/2019. De andere besturen komen in de schooljaren daarna aan bod. Wel verrichten we elk jaar een prestatieanalyse van elk bestuur en alle scholen. Mochten daaruit risico’s naar voren komen, dan kunnen we eerder onderzoek doen dan in de planning staat.

Bekijk de video’s over onze nieuwe manier van werken

1. Video: Het onderwijs en de inspectie
Wat is de rol van de inspectie binnen het onderwijs? Over de nieuwe manier van werken. 
 
2. Video: Het vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen 
Wat kunt u als bestuur of school verwachten als u een aankondiging krijgt voor een vierjaarlijks onderzoek in po, vo en so?
 
3. Video: Het vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen mbo
Wat kunt u als mbo-bestuur of opleiding verwachten als u een aankondiging krijgt voor een vierjaarlijks onderzoek?
 
4. Video: De leraar en de inspectie
Wat kunnen leraren verwachten van de inspectie bij een schoolbezoek?
Tip: u kunt als bestuur of schoolleider misschien deze videolink doorsturen naar het lerarenteam van de school die binnenkort  een inspectiebezoek krijgt. 

Meer informatie in onze brochure en op de website

Wij nodigen u uit verder te lezen op onze website. Hier vindt u uitgebreide informatie over het toezicht volgens het onderzoekskader 2017
Speciaal voor onderwijsbesturen is een brochure gemaakt: ‘Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?’.

Blog: (Ge)zien!

Inspecteur Daniëlla Nicolaes schrijft over haar ervaringen tijdens een inspectiebezoek volgens het vernieuwde toezicht aan een basisschool. De school start met een presentatie, de eerste stap om zichzelf te laten zien. Lees de weblog van Daniëlla Nicolaes.

Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker

In januari 2017 kregen scholen en besturen een brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW, met als titel: Meer maatwerk door het vernieuwde toezicht. Deze brief informeerde over de kernpunten van het vernieuwde toezicht, mede in het licht van de initiatiefwet ‘Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht’ van de Tweede Kamerleden Bisschop, van Meenen en Rog. Deze wet gaat officieel op 1 juli 2017 in, de initiatiefwet  is in het vernieuwde toezicht verwerkt.

Sectorspecifieke informatie

Sommige besturen in het hoger onderwijs omvatten ook instellingen in andere onderwijssectoren. Voor hen is informatie over het vernieuwde toezicht in de betreffende sector van belang. Wilt u meer weten over het vernieuwde toezicht? Kijk dan op onze webpagina over het vernieuwde toezicht.

Wilt u weten hoe het toezicht op het hoger onderwijs werkt? Kijk dan op de webpagina's van hoger onderwijs.

Veelgestelde vragen

Wellicht roept het vernieuwde toezicht nog vragen bij u op. Raadpleeg dan eerst de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ op onze website. Wellicht krijgt u daar antwoord op uw vraag. Bij overige vragen neem contact op met uw contactinspecteur of met het Loket van de Inspectie van het Onderwijs.

Colofon

Loket Onderwijsinspectie

088-669 6060

(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)