< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - juli, 6 juli 2017

Recent verschenen onderzoek

Sectorbeeld Onderwijs

Op 12 april is het sectorbeeld Onderwijs gepubliceerd. In dit sectorbeeld worden de belangrijkste ontwikkelingen, trends en de stand van zaken in de sector Onderwijs weergegeven. Op de webpagina’s vindt u een schat aan informatie over de pabo’s, eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen, en andere opleidingen die leiden naar het leraarschap. U vindt er onder meer informatie over de opleidingen en de studentenpopulatie, het studiesucces van studenten en de tevredenheid van studenten en afgestudeerden over hun opleiding. Ook besteden we aandacht aan de kwaliteitsoordelen van de NVAO.

 
Het sectorbeeld Onderwijs is het derde sectorbeeld dat we presenteren via de website. Eerder publiceerden we al het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij en het sectorbeeld Techniek.

U kunt de sectorbeelden vinden op de site van de onderwijsinspectie.

Financieel toezicht

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Wat mag een bekostigde onderwijsinstelling aan private activiteiten ondernemen? Overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is, mag niet besteed worden aan of vermengd worden met private activiteiten. Ook mag overheidsgeld voor onderwijs geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. Daarom bestaat er al langer wet- en regelgeving voor private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen.

 
De Onderwijsinspectie heeft daar nu een speciale webpagina over gemaakt op www.onderwijsinspectie.nl. U vindt er ook de mogelijkheid om vragen te stellen, of als u zou willen om te signaleren dat een instelling zich wellicht niet aan de regels houdt.

Aankomende activiteiten

Onderzoek naar accreditatiestelsel

We onderzoeken de kwaliteit van het accreditatiestelsel en de factoren die het functioneren van het stelsel bevorderen of juist belemmeren. In ons onderzoek betrekken we in gang gezette wijzigingen zoals het beoordelingskader 2016, de pilot Instellingsaccreditatie en het wetsvoorstel Accreditatie Op Maat. 

 
Mocht u vragen over, of suggesties voor dit onderzoek hebben, dan stellen we het op prijs als u contact opneemt met de projectleider van het onderzoek, Martine Pol-Neefs, (m.pol@owinsp.nl).
 

Inspectie algemeen

Jaarverslag 2016

2016 stond in het teken van de voorbereiding van de vernieuwing van ons toezicht. We hebben het onderwijs daar nauw bij betrokken. Daarnaast hadden we grote impact met ‘de Staat van het Onderwijs’. Onze boodschap over kansenongelijkheid resoneert nog steeds.

We rapporteerden ook over een aantal actuele thema’s. Daarbij kozen we vaker dan voorheen voor de dialoog met de betrokkenen.
Ook via social media zoeken we de dialoog. Zo zijn inspectiemedewerkers meer gaan bloggen op onze website en is het aantal volgers van het inspectieaccount op Twitter @onderwijsinsp flink gestegen. Deze feiten en meer blijken uit het jaarverslag van de inspectie. U vindt het verslag op onze website.

Een persoonlijke noot

Weblogs

Onze inspecteurs schrijven regelmatig weblogs over wat hen bezighoudt en wat ze tegenkomen in hun werk. Hieronder vindt u directe links naar enkele blogs.

Gezond vertrouwen

Alle weblogs lezen? Ga naar onze website.

Vragen van studenten

Ik ben het niet eens met het bindend studieadvies. Wat kan ik doen?

De Inspectie van het Onderwijs ontvangt regelmatig vragen van studenten in het hoger onderwijs. In deze nieuwsbrief lichten we er een uit.

Ik ben het niet eens met het bindend studieadvies. Wat kan ik doen?

Colofon

Loket Onderwijsinspectie

088-669 6060

(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)