< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 1, Nummer 2, 28 januari 2016

OCW | Trends & Cijfers brengt de nieuwste trends en cijfers op het gebied van onderwijs, cultuur, media, wetenschap en emancipatie onder de aandacht. Lees verder over de nieuwste ontwikkelingen.

Welkom

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) publiceerde de afgelopen maanden nieuwe cijfers en analyses op de cijferwebsites OCW in Cijfers en Trends in Beeld. De website 'OCW in Cijfers' geeft de belangrijkste kengetallen over de beleidsterreinen van OCW. 'Trends in Beeld' is gericht op het monitoren van de doelen en ambities uit de begroting van OCW, de sectorakkoorden, de Lerarenagenda en in internationaal perspectief.

Nieuwe tool: Onderwijsmonitor

OCW heeft een robuuste en overzichtelijke 'Onderwijsmonitor' ontwikkeld. Via een dashboard krijgt u een beeld van de belangrijkste output- en outcome indicatoren en beschikt u over een wegwijzer naar actuele beleidsinformatie over het onderwijsproces.
Lees meer...

OESO: Nederlands onderwijs presteert goed

Het Nederlandse onderwijs presteert in internationaal opzicht over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn minder vaak werkloos. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, ‘Education at a Glance 2015’. Op Trends in Beeld toont OCW de belangrijkste kengetallen uit deze rapportage.
Lees meer...

Voortgang Lerarenagenda en sectorakkoorden po/vo

Het ministerie van OCW monitort de kwantitatieve voortgang van verschillende ingezette beleidsinstrumenten.
In een dashboard volgt OCW de doelstellingen uit de afgesloten sectorakkoorden voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en de Lerarenagenda. Hierin zijn de ambities voor de kwaliteit van het onderwijs in 2020 neergelegd. Lees meer...

Studenten wisselen vaak van opleiding

Studenten in het mbo en hoger onderwijs doorlopen niet altijd in een direct doorlopende lijn hun schoolcarrière. Een deel wisselt in het eerste opleidingsjaar van opleidingsrichting, ofwel switcht. De nieuwste thema-analyse op Onderwijs in Cijfers concludeert dat in het mbo 1 op de 8 studenten na het eerste jaar switcht van domein. In het hbo en wo wordt vaker geswitcht, door ruim 1 op de 6 studenten.
Lees meer...

Meer vrouwen aan de top

Er komen steeds meer vrouwen aan de top. Het aandeel vrouwen in topfuncties, dus in de raden van bestuur en de raden van commissarissen, is de laatste jaren in de 5.000 grootste Nederlandse bedrijven toegenomen. De voortgang is echter nog te gering. Tegelijkertijd hebben meer vrouwen dan ooit het potentieel tot een toppositie bij de overheid en in het bedrijfsleven.
Lees verder...

Uitgebreide informatie over leven lang leren beschikbaar

Het is steeds belangrijker voor werknemers om een leven lang te blijven leren. Kijk op Onderwijs in Cijfers wie, waaraan en waarom deelnemen aan leven lang leren.
Meer weten?

Veel persvrijheid in Nederland

Journalisten en nieuwsorganisaties hebben in Nederland grote vrijheid. De omstandigheden waarin zij hun werk moeten doen behoren tot de beste van de wereld. Deze en andere nieuwe kengetallen voor het beleidsterrein media kunt u nu vinden op OCW in Cijfers.
Meer weten?

1 op de 6 meisjes wordt online gepest

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen. Meisjes tussen de 15 en 18 jaar hebben hier het vaakst mee te maken: één op de 6 meisjes is slachtoffer geweest.
Meer weten?

Colofon

OCW | Trends & Cijfers

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.