< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

9 november 2017

Beste abonnee,

U krijgt deze e-mail omdat u een abonnement heeft op vakmelding plantenziekten en plagen.

Inhoudsopgave

Risicobeoordelingen per groep quarantaine(waardige)organismen

De NVWA heeft korte Nederlandstalige risicobeoordelingen gemaakt voor meer dan 100 quarantaine(waardige)organismen die nog niet in Nederland voorkomen, of nog niet in bepaalde teelten. Daarmee heeft u een indicatie van het risico van het organisme én de belangrijkste introductieroutes.

De informatie over de introductieroutes kan helpen bij het nemen van preventieve maatregelen om introductie van deze organismen te voorkomen.

Bekijk de risicobeoordelingen quarantaine(waardige)organismen per groep
(bacteriën, insecten en mijten, nematoden, (pseudo)schimmels)

Meer informatie
Pagina Plantenziekten en plagen
Alle uitgestuurde vakmeldingen plantenziekten en plagen


Colofon

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)