< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 december 2016

Beste abonnee,

U krijgt deze e-mail omdat u een abonnement heeft op vakmelding plantenziekten en plagen.

Inhoudsopgave

Keuringsplicht apparatuur gewasbeschermingsmiddelen verder uitgebreid


Met ingang van 14 december 2016 is de keuringsplicht voor apparatuur voor de professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid met granulaat- en poederstrooiers en mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan 3 meter. Lees verder

Colofon

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)