< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 maart 2017

Inhoudsopgave

Info blad Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1196

Ingevolge de publicatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1196 van de Commissie van 20 juli 2016 tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 2007/275/EG betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan, is er in het import webdossier een info blad gepubliceerd om u in kennis te stellen van de daarmee gepaard gaande wijzigingen en toelichtingen. Het info blad is hier te raadplegen.
 

Colofon