< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 juli 2017

Inhoudsopgave

wijziging IVO; Import van vlees, vleesbereidingen en vleesproducten uit Braziliƫ


M.b.t. de import van vlees en vleesproducten uit Brazilië heeft de Europese Commissie de EU-lidstaten geïnformeerd over het volgende:
 

  • Paardenvlees: de Braziliaanse autoriteiten hebben alle bedrijven, erkend voor export van paardenvlees naar de EU, van de lijsten met erkende bedrijven verwijderd. Export van paardenvlees vanuit Brazilië is derhalve niet mogelijk. Partijen met Braziliaans paardenvlees welke in een BIP worden aangeboden dienen te worden geweigerd.
 
  • Pre-shipment checks en aanvullende certificering: Alle zendingen pluimveevlees en alle zendingen vleesbereidingen en vleesproducten uit Brazilië dienen vóór vertrek naar de EU een zgn. pre-shipment check te ondergaan om vast te stellen dat deze zendingen voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) 2073/2005. Voor zendingen, gecertificeerd na 15 juli 2017, dient een attest aan het certificaat te zijn toegevoegd met details van de bemonstering, de analysemethode en de onderzoeksresultaten. Hierop dient het volgende te worden verklaard: “The products covered by this Health Certificate have been sampled and analyzed in accordance with Regulation (EC) no 2073/2005, before shipment. According to these pre-shipment analyses, the products comply with EU legislation”.
 
  • Versterkte controles: het huidige regime van versterkte controles voor partijen uit Brazilië, waarbij 100% materiële controle plaatsvindt en 20% microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd, blijft tot nader order van kracht.
 
Deze informatie is opgenomen in Import Veterinair Online (IVO).

Colofon

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)