< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Colofon

Meer informatie:

Nadere informatie over de oversampling is verkrijgbaar bij het Projectbureau Oversampling WoON van het CBS via info@cbs.nl

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen
Directie Woningmarkt | Postbus 20011
Turfmarkt 174 | 2511 DP | Den Haag |
woon@cbs.nl