< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 juli 2016

Per april: een nieuwe discontovoet - Q&A v2 is uit

Sinds april is een nieuwe discontovoet (DV) vastgesteld en zijn de regels rond de toepassing veranderd. Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) van Rijkswaterstaat geeft in overleg met de commissie herziening DV en belanghebbenden binnen en buiten Rijkswaterstaat een Q&A uit om uniform gebruik te stroomlijnen. Inmiddels is er een versie 2 van de Q&A. Hieronder de belangrijkste aanpassingen.

Lees meer

Update Prognose-VoT personenvervoer en update Kostenbarometer

De nieuwe WLO-scenario’s zijn beschikbaar. De Value of time blijft gebaseerd op het VoT/VoR-rapport van het KiM.

De nieuwe kostenbarometer goederenvervoer staat online.

Lees meer

Afstudeeronderzoek naar het nut van Reële Optie Analyse

Reële Optie Analyse (ROA) is een waarderingstechniek om de waarde van flexibiliteit mee te nemen in het besluitvormingsproces van infrastructuurprojecten. Fleur Gijsen (Technische Bestuurskunde, TU Delft) heeft tijdens haar afstudeerstage bij Stratelligence onderzocht in hoeverre en op welke manier ROA van toegevoegde waarde kan zijn voor Rijkswaterstaat. Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) was betrokken bij de begeleiding van het onderzoek.

Lees meer

MKBA Verdieping Westgat

Het Westgat is een natuurlijke geul in de buitendelta tussen Ameland en Schiermonnikoog. Deze vaargeul verplaatst zich regelmatig. Sinds circa 2013 is er sprake van drempelvorming in het Westgat en de vissers uit Lauwersoog signaleren dat de doorvaarbaarheid zodanig is verslechterd en dat het risico op schade en slachtoffers is toegenomen. De gemeente de Marne en Provincie Groningen hebben het initiatief genomen om  te onderzoeken of een verdieping van het Westgat zinvol is. Arcadis heeft hiervoor een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) opgesteld.

Lees meer

Colofon

Vragen: SEE@rws.nl