< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 juni 2015

Toepassing KBA-tool bij MIRT-projecten verplicht

Toolkit

Sinds 2008 is voor wegprojecten uit het MIRT voorgeschreven op welke wijze uitkomsten van het te gebruiken verkeersmodel, het Nederlands Regionaal Model (NRM), worden gegenereerd voor toepassing in de MKBA. Later is daarvoor een rekenmodule ontwikkeld, die aansluit op het verkeersmodel en waarin de voorschriften zijn verwerkt. De toepassing van deze rekenmodule, de zogenaamde KBA-tool, is nu verplicht voor alle wegprojecten in het MIRT waarvoor het NRM wordt toegepast en een MKBA wordt uitgevoerd. De verplichting is opgenomen in het NRM-protocol.

Lees meer

Maatschappelijke kosten-batenanalyse over het opruimen van zwerfvuil uit rivieren

Opruimactie langs de Schelde. Foto: Johanna Minnaard

Het plastic afval in zeeën en oceanen neemt nog steeds toe. Dit afval wordt onder andere aangevoerd door rivieren. In Limburg werkt Rijkswaterstaat al enkele jaren succesvol met een ophaalregeling zwerfvuil, waarbij Rijkswaterstaat na een hoogwaterperiode het afvoeren en verwerken van het zwerfvuil dat door derden is ingezameld in het hele winterbed van de Maas betaalt. Ecorys heeft een verkenning uitgevoerd naar de kosten en baten van een uitbreiding van de ophaalregeling zwerfvuil naar andere stroomgebieden.

Lees meer

SEE website

Er vindt op dit moment groot onderhoud aan de Rijkswaterstaat Zakelijk website plaats, hier valt Steunpunt Economische Expertise ook onder. Als u binnenkort werkt aan een MKBA, neemt u dan voor de zekerheid contact op met see@rws.nl over het toepassen van kengetallen. Heeft u behoefte aan de nieuwste kostenbarometer goederenvervoer voor juni 2015? Stuur dan ook een mail naar bovenstaand adres.
 
Achter de schermen is RWS SEE bezig met het voorbereiden van een aantal nieuwe basiskengetallen of aanpassing van bestaande, uiteraard alleen waar dit mogelijk is. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het KIM, CPB en PBL.
 
Via deze link vindt u de belangrijkste kaders. Onder overige documenten kunt u ook de uitgebreide vervolgstudie op prijs van een reis van het KIM (CE/VU, 2014) vinden, ‘Externe en infrastructuurkosten van verkeer’.

Enquête SEE Nieuwsbrief

De SEE-nieuwsbrief telt meer dan 1.000 abonnees. Het Steunpunt Economische Expertise wil u graag gericht informeren. Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met de vernieuwing en uniformering van zijn nieuwsbrieven. Reden om u als abonnees lastig te vallen met een kleine lezersenquête.

De enquête bestaat uit van 10 (meerkeuze) vragen. Het invullen zal normaliter niet meer dan 5 minuten in beslag nemen. De resultaten zullen in de volgende nieuwsbrief aan de lezers teruggekoppeld worden. Met het invullen helpt u het Steunpunt Economische Expertise. Wij ontvangen uw reactie uiterlijk 1 september 2015. Alvast bedankt voor uw hulp.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Colofon

Vragen: see@rws.nl