< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 mei 2017

Dit is het tweede nieuwsbericht van 2017. Nieuwsberichten blijven vindbaar op de website www.rwseconomie.nl.

Nieuwe werkwijze betrouwbaarheidseffecten in MKBA’s

Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) heeft een instrument ontwikkeld – LMS-BT2 – waarmee de mate van betrouwbaarheid van reistijden projectspecifiek kan worden berekend in de verkeersmodellen Landelijk Model Systeem (LMS) en Nederlands Regionaal Model (NRM). Deze methode maakt vanaf 1 april 2017 onderdeel uit van de verkeersberekeningen die worden gemaakt met het LMS en het NRM. De uitkomsten kunnen worden gebruikt in de MKBA.

Lees meer

Update van de Q&A “Regels rond disconteren” – versie 3 is uit

Sinds 1 april 2016 gelden er nieuwe regels rond het gebruik van de discontovoet bij het bepalen van effecten en risico’s in publieke investeringsprojecten. Deze regels zijn opgesteld door de Werkgroep Discontovoet. Het Steunpunt Economische Expertise van Rijkswaterstaat geeft in overleg met de WD en belanghebbenden binnen en buiten Rijkswaterstaat een Q&A uit om uniform gebruik te stroomlijnen. In versie 3 is de toepassing bij Life Cycle Cost-berekeningen verduidelijkt en is de toepassing bij afkoopsommen toegevoegd.

Lees meer

Even voorstellen

Het Steunpunt Economische Expertise heeft een nieuwe collega: Kate Price. In dit nieuwsbericht stelt zij zich even voor.

Lees meer

Colofon

Vragen: SEE@rws.nl