< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 november 2015

Strategische Verkenning: Adaptieve planning droog – praktijkcasus A44

De strategische verkenning concludeert dat kans op over- of onderinvesteringen bij een adaptieve aanpak kleiner is dan in een reguliere aanpak. De keuze voor een alternatief wordt niet gebaseerd op de keuze voor 1 scenario, maar de uitkomsten van de scenario’s worden gecombineerd. Bovendien wordt door het inbouwen van flexibiliteit (in dit voorbeeld levensduurverlengend onderhoud), de onomkeerbare beslissing rondom verbreding van de kunstwerken uitgesteld en de mogelijkheid geboden om eerst de invloed van de Rijnlandroute te monitoren.

Lees meer

Het economische aan de circulaire economie

De grondstoffen raken op en de veerkracht van het milieu heeft zijn grenzen bereikt. De aandacht voor de circulaire economie lijkt een herhaling van de oproep van 1972 van de Club van Rome. Waarom geeft de markt deze schaarste signalen niet door? De markt biedt producten aan die steeds sneller verouderd raken en nog voor de technische levensduur worden afgedankt. Kunnen we deze trend ombuigen naar producten met een langere levensduur die volledig herbruikbaar zijn? Wat zijn de effecten hiervan op de economie en wat zijn de belemmeringen in de praktijk die verlenging van de levensduur en hergebruik in de weg staan?

Lees meer

Nieuwe SEE nieuwsbrief en resultaten van de lezersenquête

In de vorige nieuwsbrief zat een lezersenquête. Als redactie rapporteren we graag terug aan ons publiek wat daar uit kwam. Daarnaast geven we jullie meer inzicht in lezersstatistieken van de nieuwsbrief.

Lees meer

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Onderwatergeluid

De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Veel van de activiteiten die plaatsvinden op de Noordzee leiden tot een aanzienlijke toename van onnatuurlijke onderwatergeluiden. Denk aan luide knallen veroorzaakt door heiwerkzaamheden voor het bouwen van windmolens op zee, het gebruik van airguns voor seismisch onderzoek, en het continue ruis van scheepsmotoren. In de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) Onderwatergeluid zijn de kosten en baten van alternatieve maatregelen om onderwatergeluid te beperken onderzocht.

Lees meer

Handleiding publieke businesscase

Steeds vaker maakt de Rijksoverheid gebruik van een businesscase. Deze brengt de doelstellingen en financiële gevolgen van een project in kaart. Tijdens de uitvoering van het project is een businesscase ook een hulpmiddel om de beoogde doelstellingen te realiseren. Om de kwaliteit van businesscases binnen het Rijk te verbeteren, heeft het ministerie van Financiën in opdracht van het SG-overleg een rijksbrede handleiding opgesteld. Deze is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Lees meer

Colofon