< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 31 mei 2017

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Krib- en oeververlaging: betere bescherming tegen hoogwater

Dit is de eerste nieuwsbrief over de krib- en oeververlaging langs het Pannerdensch Kanaal die bij u in de buurt wordt uitgevoerd. Doel van dit project is het realiseren van een waterstandsverlaging van circa 5 centimeter, zodat het rivierengebied beter beschermd is tegen hoogwater. Lees meer

Van meerdere varianten naar een voorkeursalternatief

Om tot de benodigde waterstandsdaling te komen heeft Rijkswaterstaat afgelopen periode diverse varianten voor de krib- en oeververlaging uitgewerkt. Met betrokken overheidspartijen is naar de meest kansrijke ideeën gezocht. Lees meer

13 en 20 juni 2017: inloopbijeenkomsten in Doornenburg en Pannerden

Dinsdag 13 juni en dinsdag 20 juni zijn er inloop- bijeenkomsten over de krib- en oeververlaging langs het Pannerdensch Kanaal: 13 juni in het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, in Doornenburg; 20 juni in café-zaal De Dijk, Kerkstraat 6, in Pannerden. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u vrij in en uit lopen en kennis nemen van de plannen. U bent van harte welkom.

Bodemonderzoek aan weerszijden Pannerdensch Kanaal

Aan weerszijden van het Pannerdensch Kanaal, tussen de Pannerdensche Kop en de Betuwelijn, vindt op een aantal kribben en delen van de oever bodemonderzoek plaats. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl

U kunt ook bellen met onze landelijke informatielijn 0800-8002 (ma t/m vr: 07.00-20.00; Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00-18.30 uur)