< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 5, 15 december 2016

Het verkeer op de A1 neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Stedendriehoek tussen 2018 en 2028 dit traject. In 2016 en 2017 past Rijkswaterstaat de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen aan.

Nieuwe verbindingsweg Deventer - Zwolle gereed

Vanaf zaterdag 3 december maakt het verkeer gebruik van de nieuwe verbindingsweg van de A1 vanuit Deventer naar de A50 naar Zwolle. Dit is het eerste gedeelte van de aanpassingen in het knooppunt Beekbergen dat klaar is. Momenteel past Heijmans het knooppunt aan om de doorstroming te verbeteren. Het werk is in het najaar van 2017 gereed. > Lees meer
 

Voorbereidingen uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo in volle gang

Momenteel zijn Rijkswaterstaat en het ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV (RHDHV) druk met de voorbereidingen voor het ontwerptracébesluit (OTB) en de milieueffectrapportage (MER) voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo. We werken aan het ontwerp en het landschapsplan. Ook onderzoeken wij momenteel wat de effecten van de verbreding tussen Apeldoorn en het knooppunt Azelo zijn op het geluid, natuur, lucht, archeologie, bodem, water en veiligheid. De resultaten van deze onderzoeken worden opgenomen in de milieueffectrapportage. De voorgestelde maatregelen worden opgenomen in het OTB. De planning is dat het OTB en MER voor de zomer van 2017 ter inzage worden gelegd.

Aandacht voor de natuur bij de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo

Een verbreding van een snelweg grijpt vaak in op de natuur. In Nederland zijn veel wetten en regels die ervoor zorgen dat dat dit zo min mogelijk nadelige gevolgen heeft. Bij het opstellen van het ontwerptracébesluit en de milieueffectrapportage toetsen Rijkswaterstaat en het ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV de plannen ook uitgebreid aan de wetgeving. > Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat


Fotografie
Heijmans Infra b.v.
Sergé Bogaerts

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl/uitbreidinga1oost
U kunt ook gratis bellen met
onze landelijke informatielijn:
0800-8002
(ma t/m zo 06.00u - 22.30u)