< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 3, 20 juni 2016

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Heijmans maakt aanpassing A1 ter hoogte van Apeldoorn concreet

Luchtfoto A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

In april heeft Rijkswaterstaat de aanpassing van de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen gegund aan Heijmans Infra B.V. Tot september is Heijmans bezig met voorbereidende werkzaamheden. Ook werkt Heijmans aan het concreter maken van de plannen uit het tracébesluit. Het streven is dat de aanpassingen aan de A1 en Knooppunt Beekbergen in het najaar van 2017 gereed zijn. Lees meer >>

Verbreding A1 tussen Apeldoorn en Azelo: wat hebben de participatiesessies toe nu toe opgeleverd?

Gedeelte traject A1 Apeldoorn - Azelo

Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Gelderland en de regio Stedendriehoek werken samen aan de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Rijkswaterstaat streeft naar een goede inpassing van de uit te breiden A1 in de omgeving. Daarom organiseerde Rijkswaterstaat samen met het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) diverse participatiesessies met onder andere omwonenden, belangenverenigingen, gemeenten en wegbeheerders. Wat hebben deze sessies toe nu toe opgeleverd? Lees meer >>

Geluid langs de A1 Apeldoorn – Azelo

Tijdens de participatiebijeenkomsten over de plannen voor de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo werden de meeste vragen gesteld over mogelijke geluidsoverlast. Neemt het geluid toe? Wanneer zijn de resultaten van onderzoeken naar geluid bekend? Welke maatregelen treft Rijkswaterstaat om geluidsoverlast te verminderen? In de Wet Milieubeheer is vastgelegd hoe Rijkswaterstaat bij een verbreding van de weg moet zorgen dat het geluid binnen de wettelijk vastgestelde grenzen blijft. Maar hoe doen wij dit? Lees meer >>

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

Kijk op Uitbreiding A1 Oost

U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)