< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 7, 23 juni 2017

Het verkeer op de A1 neemt toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Cleantech regio tussen 2018 en 2028 dit traject. In 2016 en 2017 past Rijkswaterstaat de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen aan.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit ondertekend

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en het Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer-Azelo ondertekend. De A1 wordt verbreed met extra rijbanen waardoor het verkeer sneller zal doorstromen. De documenten liggen vanaf vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10 augustus ter inzage. Een ieder kan dan zijn zienswijze geven. Rijkswaterstaat organiseert zes inloopavonden om vragen te beantwoorden.

Samenwerken aan de A1

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio aan het uitbreiden van de capaciteit van de A1 Apeldoorn-Azelo. Hierdoor stroomt het verkeer veiliger en sneller door. Zo stimuleren we de economische ontwikkeling van de regio. Met voor- en cofinanciering wordt de eerste fase al tussen 2018 en 2020 uitgevoerd. Het project kost ruim 400 miljoen euro, waarvan de regio ruim 100 miljoen financiert.

Inloopavonden

Rijkswaterstaat organiseert zes inloopbijeenkomsten. Er is geen plenair programma. Inlopen kan tussen 17.00 en 21.00 uur. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Op 27 en 29 juni kan geen zienswijze worden ingediend, omdat de ter inzagelegging dan nog niet is gestart. Die bijeenkomsten zijn ook niet opgenomen in de kennisgevingsadvertentie in de Staatscourant. Op de andere vier bijeenkomsten, die wel vermeld staan in de Staatscourant, is het wel mogelijk een zienswijze in te dienen.
 

Datum Locatie Adres Plaats
Dinsdag  27 juni
geen zienswijze indienen
Wijkcentrum De Stolp Violierenplein 101 Apeldoorn
Donderdag 29 juni
geen zienswijze indienen
’t Hof van Colmschate Holterweg 104 Colmschate
Woensdag 5 juli
wel zienswijze indienen
De Poppe Holterweg 23 Markelo
Donderdag 6 juli
wel zienswijze indienen
Gemeentehuis Voorst H.W. lordensweg 17 Twello
Maandag 31 juli
wel zienswijze indienen
’t Hof van Colmschate Holterweg 104 Colmschate
Dinsdag 1 augustus
wel zienswijze indienen
Restaurant Pijnappel Hoofdweg 55 Klarenbeek

Zienswijze(n) geven

Informatie en zienswijzeprocedure
Het ontwerptracébesluit inclusief alle bijlagen en het ontwerpsaneringsbesluit is digitaal te vinden op www.platformparticipatie.nl/a1-apeldoorn-azelo. Een ieder kan de documenten vanaf vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10 augustus inzien op de volgende locaties:

 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem;
 • Provinciehuis Gelderland, Eusebiusplein 1a in Arnhem;
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle;
 • Stadhuis Gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 30 in Almelo;
 • Stadhuis Gemeente Apeldoorn, Marktplein 1 in Apeldoorn;
 • Stadhuis Gemeente Deventer, Grote Kerkhof 1 in Deventer;
 • Gemeentehuis Borne, Rheineplein 1 in Borne;
 • Gemeentehuis Hof van Twente, De Hofte 7 in Goor;
 • Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 in Lochem
 • Gemeentehuis Rijssen-Holten, Schild 1 in Rijssen;
 • Gemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello
 • Gemeentehuis Wierden, Pouliestraat 3 in Wierden;
Een ieder kan vanaf vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10 augustus schriftelijk, mondeling of via internet reageren.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze het liefst digitaal via www.platformparticipatie.nl/a1-apeldoorn-azelo. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.
 
Post
U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw brief, met vermelding van ‘zienswijze Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo’ of ‘zienswijze Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer - Azelo’ naar de Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Zodra de directie deze schriftelijk ingediende zienswijze heeft ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 
Mondeling
U kunt uw zienswijze mondeling indienen tijdens één van de informatiebijeenkomsten tijdens de inzageperiode of telefonisch tijdens kantooruren via (070) 456 89 99. Wij verwerken uw mondelinge zienswijze in een zienswijzenformulier dat we u daarna ter goedkeuring voorleggen.

Verbreden A1 Apeldoorn-Azelo

Belangrijke transportas
De A1 is een drukke transportas en vormt een belangrijke verbinding tussen de economische gebieden binnen en buiten Nederland. Een goede doorstroming op deze route is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat gaat in twee fasen de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen verbreden:
 

 • Tussen 2018-2020 wordt het tracé tussen Twello en Deventer verbreed naar 2x4 rijstroken.
 • Tussen 2018 en 2020 wordt het tracé tussen Deventer-Oost en Rijssen verbreed naar 2x3 rijstroken.
 • Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Apeldoorn en Twello verbreed naar 2x4 rijstroken.
 • Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo verbreed naar 2x3 rijstroken.

Rijkswaterstaat en een aantal regionale partijen pakken de gelegenheid aan om in dit gebied de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren. Zo passen we onder andere energiezuinige ledverlichting toe en herstellen we waardevolle landschapselementen.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl/uitbreidinga1oost
U kunt ook gratis bellen met
onze landelijke informatielijn:
0800-8002
(ma t/m zo 06.00u - 22.30u)