< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 september 2016

Het verkeer op de A1 neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Stedendriehoek tussen 2018 en 2028 dit traject. In 2016 en 2017 past Rijkswaterstaat de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen aan.

12 oktober informatieavond werkzaamheden A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen

Klaverblad knooppunt Beekbergen

We werken aan een betere doorstroming op de A1. Op 12 oktober 2016 lichten we tijdens een informatieavond de werkzaamheden tussen de aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen toe. U bent van harte welkom van 18.30 tot 21.00 uur in wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101 in Apeldoorn. Aanmelden is niet nodig.

Heijmans is gestart met wegwerkzaamheden A1

Werktuigen aan het werk langs de A1

Vanaf 5 september waren de eerste verkeersmaatregelen merkbaar op de A1 bij knooppunt Beekbergen. Heijmans is gestart met werkzaamheden aan de verbindingsweg tussen de A1 van Deventer naar de A50 richting Zwolle. Weggebruikers kunnen enige hinder ondervinden. Lees verder >>

Archeologische vondst heeft geen gevolgen voor werk aan verbindingsweg Deventer – Zwolle

Proefsleuven voor archeologisch onderzoek

Ter voorbereiding op de werkzaamheden aan de nieuwe verbindingsweg Deventer – Zwolle heeft Heijmans proefsleuven gegraven. Dit om te onderzoeken of de ondergrond archeologische resten bevat. In één van de proefsleuven zijn 45 sporen van paalkuilen aangetroffen. Deze resten worden in het archeologisch archief opgenomen. Lees verder >>

Voorbereidingen op het Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo vorderen

Parkway-principe

De voorbereidingen op het Ontwerptracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER) voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo zijn in volle gang. Momenteel werken Rijkswaterstaat en het ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV (RHDHV) aan het inpassend ontwerp en het landschapsplan. Wat komt daarbij kijken? En wat is de wisselwerking tussen beiden? Lees verder >>

Kansen in beeld voor parkeerplaatsen langs de A1 Oost

Parkeerplaats met vrachtwagens en personenauto&#39;s

Bij de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo worden ook de parkeerplaatsen Struik, Bolder,  De Paal en Vundelaar aangepast. Dit biedt kansen om bestaande knelpunten op te lossen en de kwaliteit van de parkeerplaatsen te verbeteren. In juni dachten verschillende belanghebbenden hierover mee. Lees verder >>

Colofon

Dit is een uitgave van het project Uitbreiding A1 Oost van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl/uitbreidinga1oost
U kunt ook gratis bellen met 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)