< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 november 2015

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV: “We nodigen omwonenden van harte uit om mee te denken over de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo”

De A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo wordt verbreed. Hiervoor wordt een (ontwerp) tracébesluit voorbereid. Rijkswaterstaat heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld om de planuitwerking hiervoor te realiseren en om de realisatie van de eerste fase van de verbreding van de A1 voor te bereiden. Wendy Scheuten, senior adviseur planstudies bij Royal HaskoningDHV, is projectleider planvorming en  verantwoordelijk voor het uitvoeren van de planstudie en de participatie met de omgeving. Lees meer

Zo komt de A1 Oost eruit te zien: een impressie op hoofdlijnen

Tussen 2017 en 2028 wordt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo verbreed. Dit gebeurt in 3 etappes. De verbreding is nodig omdat het toenemend verkeer op dit traject voor veel vertraging zorgt. Benieuwd hoe de A1 verbreed wordt? Kijk op http://tinyurl.com/ombwmfr  voor een impressie op hoofdlijnen.

Capaciteitsuitbreiding van verzorgingsplaatsen langs de A1 Oost

Het toenemende vervoer over de A1 leidt niet alleen tot files, ook tot overbelasting van de 4 verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen) tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de parkeercapaciteit op de verzorgingsplaatsen kan worden uitgebreid. Lees meer

Capaciteitsuitbreiding A1 Oost

Rijkswaterstaat gaat de A1 verbreden tussen Apeldoorn en Azelo. Dat is nodig omdat het toenemend (vracht)verkeer op dit wegvak voor veel vertraging zorgt. De capaciteitsuitbreiding vindt plaats tussen 2016 en 2028 en gebeurt in 3 etappes. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

Kijk op www.rws.nl/uitbreidinga1oost.
U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (7 dagen per week geopend, ma t/m vr van 07.00 tot 20.00 uur, za en zo (inclusief feestdagen) van 10.00 tot 18.30 u).