< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 november 2017

Het verkeer op de A1 neemt toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en de Cleantech regio tussen 2018 en 2028 dit traject. In 2016 en 2017 past Rijkswaterstaat de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen aan.

Aanbesteding A1 fase 1 van start

De aanbestedingsfase voor fase 1 van de verbreding van de A1 is inmiddels onderweg. Het gaat hierbij om het traject tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen. Rijkswaterstaat selecteerde 5 aannemers om een plan en begroting voor het werk af te geven. Eén van hen gaat het werk in de periode 2018-2020 uitvoeren.
Lees meer

Filedruk knooppunt Beekbergen verminderd na snelle uitbreiding

Afgelopen jaar werkte Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat aan de vernieuwing van het knooppunt op de A1 bij Beekbergen tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen. Met resultaat, want de doorstroming bij Beekbergen is veel beter. Bovendien leverde aannemer Heijmans het project eerder op dan gepland. Hoe slaagde Heijmans daarin en wat staat er nog op de rol? 
Lees meer

Grondaankoop Project A1 Apeldoorn – Azelo

Rijkswaterstaat verbreedt de Rijksweg A1 tussen Apeldoorn en Azelo om de doorstroming te verbeteren. Deze verbreding houdt in dat we aan de weg in elke richting één rijstrook toevoegen. Gedeeltelijk gebeurt dit aan de binnenzijde van de weg (in de middenberm), gedeeltelijk aan de buitenzijde. Om dit laatste mogelijk te maken, moeten we grond aankopen. De grondverwerving voor de eerste fase van het project loopt op dit moment. Voor de tweede fase vindt de grondaankoop naar verwachting plaats in 2019/2020. Hoe gaat dit in zijn werk?
Lees meer

Zienswijzen ingediend

Het Ontwerptracébesluit (OTB) A1 Apeldoorn-Azelo en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB) A1 Deventer – Azelo lagen van 30 juni tot en met 10 augustus 2017 ter inzage. Op het OTB voor de A1 Apeldoorn – Azelo kwamen 649 zienswijzen binnen. Op het OSB dienden  inwoners 33 zienswijzen in. Naast geluid (zie verderop in de nieuwbrief) gingen veel zienswijzen over luchtkwaliteit en het landschap. 
Lees meer

Veel zienswijzen over geluid ingediend

Veel mensen dienden zienswijzen over geluid in op het ontwerptracébesluit (OTB) voor de A1 Apeldoorn – Azelo en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB) voor de A1 Deventer – Azelo. Waar gingen de zienswijzen over geluid over, wat doet Rijkswaterstaat ermee en hoe stellen we geluidsoverlast eigenlijk vast? 
Lees meer

Samenwerken aan de A1

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio aan het uitbreiden van de capaciteit van de A1 Apeldoorn-Azelo. Hierdoor stroomt het verkeer veiliger en sneller door. Zo stimuleren we de economische ontwikkeling van de regio. Met voor- en cofinanciering wordt de eerste fase al tussen 2018 en 2020 uitgevoerd. Het project kost ruim 400 miljoen euro, waarvan de regio ruim 100 miljoen financiert.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl/uitbreidinga1oost
U kunt ook gratis bellen met
onze landelijke informatielijn:
0800-8002
(ma t/m zo 06.00u - 22.30u)