< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 februari 2016

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Omgeving voelt zich verbonden met de A1

Op 12, 14 en 19 januari 2016 hebben Royal HaskoningDHV en Rijkswaterstaat inloopavonden georganiseerd over het project A1 Apeldoorn-Azelo. In totaal hebben we ongeveer 600 omwonenden en belangstellenden mogen verwelkomen. Lees meer

Meest gehoorde suggesties en wensen

Bij de informatieavonden voor betrokkenen rondom de uitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo zijn verschillende veelgehoorde wensen en suggesties naar voren gekomen. Een groot deel daarvan heeft betrekking op geluid en fijnstof. Lees meer

Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV bekijken wensen van betrokkenen uitbreiding A1

Alle suggesties, wensen en zorgen die omwonenden, belangstellenden en weggebruikers op informatieavonden hebben geuit, hebben we gehoord en worden meegenomen. Een deel van de vragen zullen we in het milieueffectrapport onderzoeken. Lees meer

Vervolg bijeenkomst verzorgingsplaatsen A1

De overlast die de verzorgingsplaatsen geven is een veel gehoord onderwerp op de avonden. RWS organiseert  hierover daarom binnenkort aparte bijeenkomsten. Lees meer

Inzien officiële onderzoeken en besluiten omtrent uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo

Het project uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo bevindt zich op dit moment in de planfase, waarin de milieueffectrapportage en het wegontwerp worden opgesteld. Het milieueffectrapport bevat onderzoeken naar geluid, luchtkwaliteit en inpassing in het landschap, maar ook de verkeerskundige onderbouwing. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

Kijk op www.rws.nl/uitbreidinga1oost.
U kunt ook gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (7 dagen per week geopend, ma t/m vr van 07.00 tot 20.00 uur, za en zo (inclusief feestdagen) van 10.00 tot 18.30 u).