< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, 8 november 2017

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
Dat is Rijkswaterstaat.
 

Aanpassingen wegennet Amstelveen

Door de verbreding van de A9 van drie naar vier rijstroken krijgen de Keizer Karelweg en bijbehorende kruispunten in Amstelveen straks meer auto’s tegelijkertijd te verwerken. Om de doorstroming en veiligheid te faciliteren ondergaat de entree van de stad de komende jaren een gedaanteverwisseling. Benieuwd wat er wanneer gaat gebeuren?

Onderzoeken bouwterrein

Voordat in 2019 de bouwwerkzaamheden starten, onderzoekt Rijkswaterstaat het bouwterrein. Liggen er bijvoorbeeld objecten die van archeologische waarde zijn? Is er sprake van bodemverontreiniging? En wat is de samenstelling van het oude asfalt? Kan de aannemer dit zonder meer verwijderen? Of treden er speciale regels voor sloop en afvoer in werking? Lees meer ...

Tracébesluit 2017 bij Raad van State

In maart tekende de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017. Vervolgens lag dit besluit ter inzage van 21 maart tot en met 2 mei 2017. De Raad van State beoordeelt momenteel de beroepen die zijn ingediend. Lees meer ...

Inwoners kiezen ontwerp fietsbrug A9

Inwoners van Amstelveen kunnen in de eerste helft van november kiezen uit 4 verschillende ontwerpen voor de fietsbrug over het verkeersplein bij de Keizer Karelweg. Via de website www.fietsbrugamstelveen.nl kunnen zij stemmen op hun favoriet. Meer over de fietsbrug lezen?

Belevingscentrum Amstelveen InZicht

Op zondag 18 juni 2017 opende belevingscentrum Amstelveen InZicht zijn deuren voor het publiek. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor informatie over het werk aan de verbreding van de A9, de Amstelveenlijn en het Stadshart. Op de donderdagmiddagen zijn projectmedewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om met u in gesprek te gaan. Meer over de eerste maanden InZicht

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

bezoekerscentrum.
rijkswaterstaat.nl

U kunt ook (gratis) bellen
met onze landelijke
informatielijn: 0800 - 8002

Social media

Volg ons op Twitter
en Facebook