< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 april 2017

Terinzagelegging Tracébesluit 2017

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 maart 2017 het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. Het besluit ligt nog tot en met 2 mei 2017 ter inzage. U vindt het tracébesluit 2017, toelichting en onderzoeken op www.platformparticipatie.nl/saa. Op papier kunt u de stukken tijdens de reguliere openingstijden inzien bij:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag
• Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Toekanweg 7, Haarlem
• Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen. Lees ook de factsheet (pdf)

Terugblik informatiebijeenkomsten A9 Amstelveen

Tijdens de informatiebijeenkomsten over het Tracébesluit 2017 (voor de verbreding en verdieping van de A9 bij Amstelveen), op 27 maart en 5 april, zijn rond de 150 mensen in gesprek geweest met medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen. Er was informatie over het volledige Tracébesluit tussen Schiphol en Almere, maar bijvoorbeeld ook over de maatregelen van de gemeente Amstelveen, zoals de overkapping bij het Oude Dorp.

Vermindering geluid na verbreding A9

Tijdens de informatiebijeenkomsten konden inwoners en andere geïnteresseerden via een speciale geluidinformatiekaart de afname van geluid van de verbrede snelweg A9 bekijken. De kaart toont aan dat een groot deel van de omwonenden een geluidsafname van meer dan 5 dB kan verwachten.

Mensen die nabij de A9 wonen kunnen tot op huisniveau bekijken wat de afname van geluid zal zijn, na realisatie van het werk. Op rws.tik-app.nl/a9-badhoevedorp-holendrecht kunt u de postcode en het huisnummer in de zoekbalk invoeren. Te zien is dat iedereen erop vooruit gaat. Ook kunt u zien welk soort asfalt er gebruikt gaat worden en hoe hoog de geluidsschermen ter plaatse worden. Op de site is bovendien weergegeven welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in het Tracébesluit 2017 ten opzichte van het Ontwerp Tracébesluit 2016.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

bezoekerscentrum.
rijkswaterstaat.nl


U kunt (gratis) bellen met onze landelijke informatielijn 0800-8002Social media

Volg ons op Twitter,
Facebook en Instagram