< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 maart 2017

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op 7 maart het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar 4 rijstroken per rijrichting en maakt een wisselbaan. Minister Schultz: ‘Met dit tracébesluit zetten we weer een volgende stap in het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.’ Lees meer

‘Het ontwerp wordt nog steeds verbeterd’

‘We hebben een sterk ontwerp. Het resultaat van drie jaar keihard werken, samen met de gemeente Amstelveen’, stelt Kees Abrahamse, omgevingsmanager van het SAA-project A9 Badhoevedorp - Holendrecht. Lees het interview met Kees Abrahamse

Terinzagelegging en informatieavonden

De weguitbreiding van het gehele traject van Schiphol-Amsterdam-Almere is vastgesteld in het tracébesluit van 2011. Ter hoogte van Amstelveen is dit besluit gewijzigd van een tunnel in een verdiepte ligging. Het ontwerptracébesluit waarin de wijziging is opgenomen is in 2016 ter visie gelegd (Ontwerptracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2016). De zienswijzen op het ontwerp¬tracébesluit 2016 hebben geleid tot enkele wijzigingen van het ontwerp. Deze zijn verwerkt in het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017. Lees de factsheet (PDF)

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

bezoekerscentrum.
rijkswaterstaat.nl


U kunt (gratis) bellen met onze landelijke informatielijn 0800-8002Social media

Volg ons op Twitter,
Facebook en Instagram