< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, 20 december 2017

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
Dat is Rijkswaterstaat.
 

In het veld …

Alle voorbereidende onderzoeken in het projectgebied zijn afgerond. De onderzoeken waren gericht op onder andere de status van de bruggen, viaducten, het asfalt, de waterafvoer bij de rijksweg, bodem en milieu. De kwalitatieve situatie van het projectgebied anno nú is vertrekpunt bij de aanbesteding en het DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud). Nu alle metingen zijn gedaan kunnen we geïnteresseerde marktpartijen goed gaan informeren over de kwaliteit van het werkgebied.

De Annakerk bruist

Rijkswaterstaat is eigenaar van de Annakerk en stelt het gebouw de komende tijd beschikbaar voor lokale instellingen in Amstelveen. ANNA is dé nieuwe uitgaansplek in Amstelveen.

Lees meer ...

Kabels en leidingen

Onder de grond liggen kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor de levering van water, gas en elektriciteit. En denk ook aan telecomkabels en rioolbuizen. Veel van deze ondergrondse netwerken liggen vlak onder de oppervlakte. Omdat de nieuwe A9 verdiept wordt aangelegd, moeten die worden verlegd. De diepte in?

Een vooruitblik op 2018

Zo eind van het jaar blikken wij vooruit alsook terug. Terugkijken op het afgelopen jaar leert ons dat er veel werk is verricht. In het veld en achter de schermen. 2018 zal in het teken staan van de aanbesteding en voorbereidingen buiten. Bovendien verwachten we de uitspraak van de Raad van State op het Tracébesluit 2017. Meer lezen?

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Fijn dat u onze nieuwsbrief leest! Zeker naarmate de uitvoering nadert (eind 2019) is het goed als zoveel mogelijk mensen in de omgeving Badhoevedorp – Holendrecht op de hoogte zijn van wat er speelt in het project en wat dit betekent voor omwonenden, bedrijven en reizigers. Tipt u mensen in uw omgeving?
 

Abonneren op deze nieuwsbrief kan via de website van SAA (Schiphol – Amsterdam – Almere), onderaan de homepage. Kies bij Afzender voor Rijkswaterstaat > Thema: Bouwen, wonen en leefomgeving > Verfijn, en selecteer de nieuwsbrieven waarvoor u zich wilt aanmelden: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat SAA: A9 Badhoevedorp – Holendrecht.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

bezoekerscentrum.
rijkswaterstaat.nl

U kunt ook (gratis) bellen
met onze landelijke
informatielijn: 0800 - 8002

Social media

Volg ons op Twitter
en Facebook