< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 juni 2017

Belevingscentrum Amstelveen Inzicht geopend

Op zondag 18 juni heeft belevingscentrum Amstelveen InZicht zijn deuren geopend voor het publiek. Hier kunt u terecht voor informatie over het werk aan de verbreding van de A9, de Amstelveenlijn en het Stadshart.

De openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 12.00 – 17.00 uur, donderdag van 12.00 – 20.00 uur en iedere eerste en derde zaterdag van de maand van 12.00 – 17.00 uur. Op de donderdagmiddagen zijn projectmedewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Meer weten over Amstelveen InZicht?

Tracébesluit 2017 bij Raad van State

In maart tekende de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017. Vervolgens lag dit besluit ter inzage van 21 maart tot en met 2 mei 2017. De Raad van State beoordeelt momenteel de beroepen die zijn ingediend. Later dit jaar wordt een uitspraak verwacht van de afdeling bestuursrechtspraak. Die uitspraak is onherroepelijk; hiertegen is geen hoger beroep mogelijk.
 
Tijdens de informatiebijeenkomsten over het Tracébesluit 2017 (voor de verbreding en verdieping van de A9 bij Amstelveen), op 27 maart en 5 april, zijn rond de 150 mensen in gesprek geweest met medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen. Er was informatie over het volledige Tracébesluit tussen Schiphol en Almere, maar bijvoorbeeld ook over de maatregelen van de gemeente Amstelveen, zoals de overkapping bij het Oude Dorp.
De officiële documentatie van het tracébesluit 2017 inzien

Geluid na verbreding A9

Op rws.tik-app.nl/a9-badhoevedorp-holendrecht kunt u de afname van geluid van de verbrede snelweg A9 bekijken. De kaart toont aan dat een groot deel van de omwonenden een geluidsafname van meer dan 5 dB kan verwachten.
Mensen die nabij de A9 wonen kunnen tot op huisniveau bekijken wat de afname van geluid zal zijn, na realisatie van het werk.

Op rws.tik-app.nl/a9-badhoevedorp-holendrecht kunt u de postcode en het huisnummer in de zoekbalk invoeren. Te zien is dat de situatie voor iedereen verbetert. Ook kunt u zien welk soort asfalt er gebruikt gaat worden en hoe hoog de geluidsschermen ter plaatse worden. Op de site is bovendien weergegeven welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in het Tracébesluit 2017 ten opzichte van het Ontwerp Tracébesluit 2016.
Bekijk de TiKapp

De zomer van 2017

Het is zomer, maar stil zitten we niet … In deze periode werkt de projectgroep aan de voorbereidingen voor de aanbesteding (DBFM) en aan de uitwerking van contracten. De afspraken met gemeenten en waterschappen worden vastgelegd in overeenkomsten.
 
Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

bezoekerscentrum.
rijkswaterstaat.nl


U kunt (gratis) bellen met onze landelijke informatielijn 0800-8002Social media

Volg ons op Twitter,
Facebook en Instagram