< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

19 september 2016

A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
Dat is Rijkswaterstaat.

Informatieavond 3 oktober 2016

luvhtfoto dfgdr

Rijkswaterstaat organiseert op maandagavond 3 oktober aanstaande een informatieavond in het Van der Valk hotel aan de Veluwezoom in Almere. Deze avond (in de vorm van een markt) is bedoeld om de plannen over de huidige en toekomstige werkzaamheden tussen knooppunt Muiderberg (A1/A6) en Almere Buiten-Oost (A6) toe te lichten.  De werkzaamheden zijn onderdeel van de weguitbreiding tussen Schiphol-Amsterdam-Almere. U bent van harte welkom om op deze avond langs te komen.
Lees meer

Start bomenkap langs A6 vóór het broedseizoen

Aannemerscombinatie Parkway6 start in het voorjaar van 2017 met de werkzaamheden tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Ter voorbereiding hierop worden vanaf half oktober bomen gekapt langs de A6.
'Deze werkzaamheden vinden bewust plaatst in de herfst en winter, buiten het broedseizoen', legt Jan Kolvoort (omgevingsmanager A6, Rijkswaterstaat) uit. 'Parkway6 kan dan in het voorjaar van 2017 starten met de verbreding van de A6'. Lees meer

Sonderingswerkzaamheden A6

Voor aanvang van de werkzaamheden aan de A6 wordt gestart met sonderingswerkzaamheden. De sonderingswerkzaamheden bestaan uit het nemen van grondmonsters op diverse plekken langs het tracé. De grondmonsters worden genomen, om de samenstelling van de ondergrond van de A6 en zijn nabije omgeving te kunnen vaststellen. Wanneer dit bekend is, kan bepaald worden welke materialen nodig zijn om de grond voor te belasten.
Door het maken van sonderingen komt Parkway6 straks niet voor verrassingen te staan.

Parkway6 plaatst vleermuis paringsverblijven en verplaatst rietorchideeën

Door uitbreiding van de A6 worden een aantal maatregelen genomen om flora en fauna zo min mogelijk te verstoren.
Zo worden vanwege het verbreden van de A6 Almere tijdelijk een aantal vleermuis paringsverblijven verstoord. Aangezien vleermuizen tijd nodig hebben aan een nieuwe locatie te wennen, heeft bouwcombinatie Parkway6 nu al nieuwe verblijven opgehangen. Daardoor hebben de vleermuizen tijd om aan hun nieuwe plek te wennen. Daarnaast worden rietorchideeën verplaatst.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

bezoekerscentrum.
rijkswaterstaat.nl


U kunt (ook) gratis bellen
met onze landelijke
informatielijn 0800-8002

Social media

Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram