< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 mei 2016

Ruimte voor de Lek is één van de 34 projecten van het Prgramma Ruimte voor de Rivier

 

Samen werken aan een velig, leefbaar en ereikbaar Nedrland. Dat is Rijkwaterstaat

Waterveiligheid op orde: U bent uitgenodigd voor de feestelijk oplevering op 12 mei

1 oktober 2015 was voor het project Ruimte voor de Lek een memorabele datum. Op die dag moest het werk zijn opgeleverd, vóór de start van het hoogwaterseizoen. Dat doel is gehaald en daarmee is de waterveiligheid op orde!
Na 1 oktober moest de aannemer nog een aantal punten afronden. Er werden bijvoorbeeld nog roosters voor de duikers geplaatst inde Pontwaard en ’t Waalse Waard. Het gebied is inmiddels toegankelijk voor bezoekers. Eén van die punten was de discussie over de veiligheid van de aanmeersteiger in de geul van de Pontwaard. In deze nieuwsbrief leest u waarom besloten is de steiger, hoe mooi deze ook was, weer weg te halen.
Tot slot kan ik u melden dat op 12 mei 2016 het project officieel met een feestelijk tintje wordt opgeleverd. Dat is ook het moment waarop de projectorganisatie Ruimte voor de Lek ophoudt te bestaan. 
Om 16:00 uur openen we Ruimte voor de Lek feestelijk in de Bossenwaard, naast de zeilvereniging aan de Lekboulevard. U bent van harte uitgenodigd. Aansluitend heffen we het glas voor de deur bij Rijkswaterstaat aan de Veerweg 4, naast de aanlegplek voor de pont.

Huub Hector
Projectmanager Ruimte voor de Lek

Eerste hoogwaterseizoen doorgekomen met droge voeten!

1 oktober 2015 was voor het project Ruimte voor de Lek een memorabele datum. Op die dag moest onze aannemerscombinatie Martens & Van Oord/Heijmans het werk opleveren, vóór de start van het hoogwaterseizoen. Dat doel is gehaald en daarmee is de waterveiligheid op orde!.
Tot 1 oktober is er heel veel grond verzet en zijn alle depots die nog in de uiterwaarden aanwezig waren afgevoerd naar andere bestemmingen. 15 April liep het hoogwaterseizoen ten einde. We kunnen constateren dat dit eerste hoogwaterseizoen met droge voeten is doorstaan.

Aanmeersteiger in de Pontwaard weer weg

De gemeente Vianen, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat hebben eind vorig jaar helaas moeten besluiten de aanmeersteiger in de nieuwe geul van de Pontwaard in Vianen te verwijderen.
Op het moment dat de geul in de Pontwaard in open verbinding kwam met de Lek bleek dat het effect van golven en zuigende werking door passerende binnenvaartschepen groter was dan verwacht. In combinatie met waterstandverschillen door eb en vloed bleek de veiligheid van de steiger in de nieuwe geul niet geborgd. De drie partijen waren door de uitkomsten van aanvullend onderzoek niet overtuigd dat de steiger in de toekomst veilig gebruikt kon worden. Ook met dure aanpassingen zou het gebruik van de steiger beperkt blijven vanwege het effect van laag en hoog water door eb en vloed en de zuigende werking van de golven.
Omdat voor alle partijen veiligheid boven alles gaat, is besloten de steiger weg te halen. Een aannemersbedrijf heeft deze klus in februari geklaard. De gemeente Vianen zoekt nog uit of er elders alsnog een passantensteiger gebouwd kan worden.

Een greep uit wat valt er nog meer te zien en te beleven valt

Speelnatuur
De geulen staan in dit jaargetijde onder water. Ondanks deze waterstand is goed te zien waar in de Bossenwaard de speelnatuur is aangelegd inclusief twee avontuurlijke bruggen. Zodra het voorjaar aanvangt en de jonge aanplant groen wordt, zal duidelijk te zien zijn wat de ontwerpers met deze plek hebben bedoeld. De speelelementen en de bruggen vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nieuwegein die ook het onderhoud voor haar rekening neemt.
 
Uitzichtpunten
Als je wandelt in het gebied kom je op vijf locaties dicht bij de oever van de Lek uitzichtpunten tegen. Dit zijn grote betonnen keien die op verschillende manieren zijn geplaatst. De één heeft een gat waar je doorheen kunt kijken, de ander ligt zo dat je erop kunt klimmen en een mooi uitzicht hebt over het gebied. Door de gaten kan de dynamiek van de rivier ervaren worden. Daarnaast is op acht locaties, vaak dichtbij de grote keien, een veertig meter lang pad aangelegd waarvan de wijze van verharding verwijst naar de geschiedenis van het gebied. Zo zijn er paden van gebakken klinkers (baksteenindustrie), basaltstenen (scheepvaart) of houten planken (havenactiviteiten).De uitzichtpunten zijn ontworpen door NEY & Partners uit Brussel. Dit zijn dezelfde ontwerpers als van de Pont Napoleon.
 
Steenindustrie
Het rijke verleden met de steenindustrie komt terug in de Bossenwaard. Tijdens de werkzaamheden zijn er veel bakstenen opgegraven. Deze restanten van de oude industrie zijn verwerkt in een mozaïek aan het uiteinde van het wandelpad in de Bossenwaard.

Molenterp opgeleverd
Eén van de bijzondere objecten binnen het totale project Ruimte voor de Lek is een terp die op verzoek van de Stichting Herbouw Wipkorenmolen is aangelegd aan de rand van de Buitenstad van Vianen. Op de terp kan in de toekomst de wipkorenmolen gebouwd worden ter verfraaiing van het historische aanzicht van Vianen. Wanneer de molen wordt herbouwd is nog niet bekend.
Meer informatie over de herbouw van de Wipkorenmolen vindt u op http://www.vianen-zederik-digitaal.nl/bedrijf.php?ID=9

Naam in letters op de Pont Napoleon
Vorig jaar zomer kreeg de fraaie brug over de geul in de Pontwaard de naam Pont Napoleon. Een prijsvraag, met ruim 200 inzendingen, leverde deze historische naam op. In overleg met de architect is de naam in passende belettering aan beide zijden van de brug aangebracht. De twee prijswinnaars maken dit voorjaar nog een ballonvaart boven het rivierenland. Op een eerder geplande datum kon deze ballonvaart helaas niet doorgaan vanwege het slechte weer.  

Boom geplant
Ook de boom die ter compensatie in het gebied bij de Lekboulevard nog geplant moest worden is dit voorjaar geplant.

Klankbordgroep opgeheven

Op 2 december 2015 vond de allerlaatste bijeenkomst van de Klankbordgroep plaats. Op 26 mei 2010 startte de Klankbordgroep Ruimte voor de Lek, met een onafhankelijke voorzitter vanuit de provincie Utrecht. Het doel en de werkwijze van de Klankbordgroep was ongevraagd en gevraagd opbouwend, positief meedenkend advies aan de Stuurgroep te geven.
Tijdens deze laatste bijeenkomst is na een drankje en een pannenkoek bij De Ponthoeve de gehele periode geëvalueerd en is een advies van de Klankbordgroep aan de Stuurgroep opgesteld. Over het algemeen was men tevreden over de wijze waarop de Klankbordgroep werd betrokken, informatie ontving en hoe de communicatie vanuit de aannemer richting omgeving verliep. De inzet van de Klankbordgroep heeft een grote meerwaarde voor draagvlak, soepel verloop van het proces en procedures gehad. 

Colofon

Niuwsbrief Ruimte voor de Lek

is een uitgave van Rijkswaterstaat Programma Ruimte voor de Rivier

Reacties of vragen over dit project kunt u mailen naar:
ruimtevoordelek@rws.nl