< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

30 maart 2017

In de Nederrijn en Lek liggen 3 stuwcomplexen: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Samen zorgen deze complexen voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en voor voldoende waterpeil in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Het waterpeil is belangrijk voor een vlotte en veilige scheepvaart. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voeren we een renovatie uit.

Reuze kiezels houden bodem stabiel

Bij stuwcomplex Amerongen vervangen we deze zomer de noordelijke vizierschuif. Om de bodem te beschermen, leggen we in het water eerst een laag “reuze kiezels” aan. Technisch managers Dirk Jan Kiljan (Rijkswaterstaat) en Teus Stam (Siemens) vertellen over het hoe en waarom.
> Lees meer

‘Vizierschuiven maken is voor groot deel handwerk’

Al sinds oktober 2015 werkt BSB Staalbouw aan het ontwerpen en produceren van de nieuwe vizierschuiven voor de stuwcomplexen bij Amerongen, Driel en Hagestein. Projectmanager Leo van der Bij vertelt: ‘Het duurt 4 tot 5 maanden om 1 schuif te maken.’
> Lees meer

Vizierschuif Amerongen vervangen in zomer

Een vizierschuif van 270.000 kilo, die vervang je niet even. Joos de Bakker, omgevingsmanager bij Siemens, ziet erop toe dat de in totaal 6 schuiven van de stuwcomplexen bij Driel, Amerongen en Hagestein vlekkeloos worden verwisseld.
> Lees meer

Stuweiland Driel definitief dicht

Tot voor kort kon je overdag de sluisdeuren bij Driel oversteken en wandelen over het stuweiland. Sinds 1 februari is dat niet meer mogelijk. Reden van de afsluiting is dat het eiland nu ‘bouwterrein’ is. Na de renovatie besturen we de sluis bovendien vanaf een centrale bedienlocatie, waardoor er geen direct toezicht meer is. 
> Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de omwonenden van de stuwcomplexen, de recreatie- en beroepsvaart en iedereen die geinteresseerd is in de renovatiewerkzaamheden aan het stuwensemble Nederrijn en Lek en/of de watermanagementtaak van Rijkswaterstaat.

Meer weten?

www.rws.nl/stuwensemble

 
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002. (Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur).