< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 20 juli 2016

In de Nederrijn en Lek liggen 3 stuwcomplexen: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Samen zorgen deze complexen voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en voor voldoende waterpeil in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Het waterpeil is belangrijk voor een vlotte en veilige scheepvaart. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voeren we een renovatie uit.

Inhoudsopgave

Renovatie stuwensemble: wat gaan we doen?

Werkzaamheden aan de stuw bij Amerongen. Aanbrengen van de verankeringsconstructie voor het bevestigen van het tijdelijk keermiddel.

De 3 stuwcomplexen hebben elk een sluis, een stuw, een bedieningsgebouw en een vistrap. Ze zijn opgeleverd tussen 1960 en 1970 en dus al 45-55 jaar in gebruik. Een aantal onderdelen is nu aan het einde van de technische levensduur. Daarom voeren we tussen 2016 en 2019 een renovatie uit. En daar komt veel bij kijken.

Terug in de tijd met oud-opzichter Adri Janssen

Historische foto van de werkzaamheden in de jaren 60.

Van 1967 tot 1970 was Adri Janssen (75) een van de opzichters / technisch ambtenaren over het graafwerk aan het stuwkanaal. De uitgestrekte Drielse weide maakte plaats voor een nieuwe waterweg richting de spiksplinternieuwe stuw. Adri Janssen herinnert zich de vondsten van granaten, lekkende persleidingen en de aanleg van de stroomgeleiders.

Bediencentrale Amerongen: mooi én functioneel

Bouwwerkzaamheden aan de fundering en stalencontructie van de nieuwe bediencentrale in Amerongen.

De drie stuwcomplexen worden nu nog afzonderlijk bediend vanuit een eigen bedienlocatie. Op termijn gaan de complexen, net als veel beweegbare bruggen, stuwen en sluizen in Nederland, over op bediening op afstand. Rijkswaterstaat bouwt hiervoor een nieuwe bediencentrale op stuwcomplex Amerongen.

Zó belangrijk is het stuwensemble

Een vrachtschip in de sluis bij Hagestein in afwachten van het schutproces. Op de achtergrond stuw Hagestein

Het stuwensemble speelt een belangrijke rol in het Nederlandse watermanagement. Zonder de 3 stuwen zou de scheepvaart in de Nederrijn, Lek en IJssel in droge periodes ernstig belemmerd worden. En zou de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer niet langer gegarandeerd zijn.

Wat doet de sluismeester?

Standaard zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein gesloten om het waterpeil in de Nederrijn, Lek en IJssel te verhogen. Schepen passeren dan via de sluis. Arie de Bruin, sluismeester bij Rijkswaterstaat, vertelt over zijn werk op het stuwcomplex.

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de omwonenden van de stuwcomplexen, de recreatie- en beroepsvaart en iedereen die geinteresseerd is in de renovatiewerkzaamheden aan het stuwensemble Nederrijn en Lek en/of de watermanagementtaak van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rws.nl/stuwensemble

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)