< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 december 2017

In de Nederrijn en Lek liggen 3 stuwcomplexen: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Samen zorgen deze complexen voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en voor voldoende waterpeil in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Het waterpeil is belangrijk voor een vlotte en veilige scheepvaart. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voeren we een renovatie uit.

Centrale bediening stuwensemble vanuit Amerongen

Na de renovatie van de 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek worden alle sluizen en stuwen vanaf één centrale plek in Amerongen bediend. De bouw van deze nieuwe bediencentrale is inmiddels afgerond. De komende tijd brengen we alle ICT-voorzieningen en apparatuur voor de bediening gefaseerd aan.
> Lees meer

Stuw Hagestein tijdelijk uit de steigers

De 2 noordelijke betonnen bogen van stuw Hagestein staan er weer mooi bij. Het afgelopen halfjaar heeft onderaannemer DIMCO betonreparaties uitgevoerd en het beton van een nieuwe, witte verflaag voorzien. Na een geplande ‘winterstop’ worden ook de werkzaamheden aan de 2 zuidelijke bogen afgerond.
> Lees meer

Wisseling sluisdeuren stuwcomplex Amerongen in beeld

Begin november zijn de benedenstroomse sluisdeuren van stuwcomplex Amerongen uitgehesen en ter renovatie naar een andere locatie gebracht. Een week later kon de sluis weer open voor de scheepvaart. Bekijk in deze korte fotoreportage hoe de sluisdeuren van maar liefst 50.000 kg per stuk van hun plek werden gehesen.
> Lees meer

Stremming sluis Amerongen: 26 februari tot en met 6 mei 2018

Bij de grootschalige renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek krijgen ook de 3 sluizen een flinke opknapbeurt. De sluis bij Amerongen wordt als eerste gerenoveerd en is daarom van 26 februari tot en met 6 mei 2018 gestremd. Het scheepvaartverkeer vaart dan om via de Waal.
> Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de omwonenden van de stuwcomplexen, de recreatie- en beroepsvaart en iedereen die geïnteresseerd is in de renovatiewerkzaamheden aan het stuwensemble Nederrijn en Lek en/of de watermanagementtaak van Rijkswaterstaat.

Meer weten?

www.rws.nl/stuwensemble

 
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur).