< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 2, 14 december 2016

In de Nederrijn en Lek liggen 3 stuwcomplexen: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Samen zorgen deze complexen voor voldoende (zoet) water in het rivierengebied en het IJsselmeer en voor voldoende waterpeil in de Rijntakken Nederrijn en Lek, en IJssel. Het waterpeil is belangrijk voor een vlotte en veilige scheepvaart. Om te zorgen dat de stuwen veilig en betrouwbaar blijven werken, voeren we een renovatie uit.

Tijdelijke waterkering doorstaat proeftijd

De grote stalen vizierschuiven van de 3 stuwen worden vanaf volgend jaar stapsgewijs gerenoveerd. Om het water ook tijdens de opknapbeurt te kunnen keren, testte BSB Staalbouw afgelopen september met succes een tijdelijke waterkering bij de stuw Amerongen. 
> Lees meer

Bediencentrale Amerongen: van bouw naar bediening

Een mijlpaal voor de nieuwe bediencentrale bij Amerongen is aanstaande: komend voorjaar wordt de bouw afgerond. Daarna gaat hoofdaannemer Siemens het bedieningsgedeelte verder inrichten. Tijd voor een terugblik op de bouw met Dick Zwijnenburg, projectleider bij aannemer Van Deelen, en Wim Spenkelink, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving bij Rijkswaterstaat.
> Lees meer

Ook sluizen op de schop

Ieder van de 3 stuwcomplexen bevat ook een sluis. Op het moment dat de vizierschuiven gesloten zijn - en dat is het grootste deel van het jaar - passeert de scheepvaart de stuwcomplexen via de sluizen. Om ook in de toekomst de scheepvaart vlot en veilig te laten passeren, moeten de sluizen eveneens worden aangepakt. Dit brengt stremmingen met zich mee.
> Lees meer

Verrassingen voorkomen, kennis en ervaring delen

Als projectmanager is René Waardenburg vanuit Rijkswaterstaat, afdeling Grote Projecten en Onderhoud, verantwoordelijk voor de renovatie van het stuwensemble. Een gesprek over alle uitdagingen en kansen rondom deze klus.
> Lees meer

Wist je dat…

Er komt van alles kijken bij een grootschalige renovatie zoals die van het stuwensemble Nederrijn en Lek. In dit artikel leest u allemaal feitjes en weetjes over het ensemble en het project.
> Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de omwonenden van de stuwcomplexen, de recreatie- en beroepsvaart en iedereen die geinteresseerd is in de renovatiewerkzaamheden aan het stuwensemble Nederrijn en Lek en/of de watermanagementtaak van Rijkswaterstaat.

Meer weten?

www.rws.nl/stuwensemble

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)