< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 september 2017

De bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Met deze fotoreportage brengen we de voortgang van de werkzaamheden in beeld.

Inhoudsopgave

Wapening van de vloer van de deurkas buitenhoofd. In totaal passen we 25.000 ton wapeningstaal toe bij de bouw van de nieuwe zeesluis.

De contouren van de deurkas buitenhoofd zijn heel goed zichtbaar op deze foto.

Hier verwijderen we het kwelscherm aan de oostzijde ter hoogte van de Noordersluis. Voor het verwijderen van het kwelscherm plaatsen we een hulpconstructie (in het midden van de foto). Hierna plaatsen we een graafmachine in de bouwput om het zand te verwijderen zodat het kwelscherm vrij komt te liggen en gesloopt kan worden.

Op deze foto zijn werkzaamheden aan de vloer deurkas binnenhoofd zichtbaar. Deze vloer wordt 4 meter dik. De vloer wordt gestort in lagen van 0,5 meter, die elke keer overlaagd wordt. Voor de vloer van het binnenhoofd wordt ongeveer 4.000 m3 beton gestort en voor het buitenhoofd wordt ongeveer 2.000 m3 beton. In een later stadium wordt via de pilaren water onder de vloer gebracht en het zand onder de vloer eruit gehaald om de constructie te laten zakken.

Sproeiwagen aan het werk bij het aanvullen van het zand bij de deurkas buitenhoofd. Op deze manier voorkomen we dat het zand verstuift.

Medegefinancierd door
Het project nieuwe grote zeesluis IJmuiden wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie.
 
Hoofdverantwoordelijk voor deze publicatie ligt bij de auteur. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl https://www.facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden/

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (weekdagen 07.00u - 20.00u, zon- en feestdagen 10.00u - 18.30u)