< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 juli 2017

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de bouw van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

Koninklinke BLN Schuttevaer vindt 3e kolk Beatrixsluis in Madurodam mooi voorproefje

Op dinsdag 27 juni vond de feestelijke opening plaats van de 3e kolk van de Beatrixsluis. Niet de echte – die is over 1,5 jaar klaar – maar de Madurodamversie. 
Lees meer

Meten is weten: eerste resultaten tevredenheidsonderzoek Sas van Vreeswijk

Tot en met 2019 wordt er gewerkt op en rond de Prinses Beatrixsluis. Voor omwonenden, werkenden en de scheepvaart zorgt dit onvermijdelijk voor overlast en hinder. Aannemersconsortium Sas van Vreeswijk probeert dit tot een minimum te beperken, en wil er ook open en duidelijk over communiceren. Om te weten of ze daar goed in slagen, meet Sas van Vreeswijk periodiek de tevredenheid onder betrokkenen. 
Lees meer

Schoolkinderen als eerste over de verlengde brug

Op 26 juni is de nieuwe verlengde brug voor langzaam verkeer over de Prinses Beatrixsluis in gebruik genomen. Kinderen van basisschool Het Mozaïek uit Tull en ’t Waal fietsten de eerste meters over de brug, wethouder Johan Gadella van de gemeente Nieuwegein fietste met hen mee. 
Lees meer

Goede buren: bedrijvenpark Het Klooster verrijst in Beatrixsluisgebied

Foto: Aschwin Snel

Niet alleen Rijkswaterstaat is in het gebied rondom de Beatrixsluis aan het werk. De gemeente Nieuwegein is ook in hetzelfde gebied volop aan het ontwikkelen. Aan de oostkant van het Lekkanaal verrijst Hett Klooster, een industrieterrein voor hoogwaardige distributiecentra en maakindustrie. Wethouder Johan Gadella: ‘We zijn goede buren.’
Lees meer

Oeverzwaluw en steenuil vinden tijdens bouw nieuwe verblijfplaats

Bij de bouw van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal speelt de natuur een belangrijke rol. Zo heeft Rijkswaterstaat de nodige maatregelen genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen. Ook tijdens het werk houden we hier rekening mee. Met succes!
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (weekdagen 07.00u - 20.00u, zon-en feestdagen 10.00u - 18.30u)