< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 juli 2016

Inhoudsopgave

Vergunningen voor start werkzaamheden 3e kolk Beatrixsluis

Voorafgaand aan de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal vraagt aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk diverse vergunningen aan. Vergunningen zijn nodig vóór het starten van de werkzaamheden zodat getoetst kan worden of de uitvoeringsplannen voldoen aan landelijk of regionaal beleid. Belanghebbenden hebben zo ook zicht op wat er gebeurt in hun leefomgeving.
Lees meer

Feestelijke start bouw 3e kolk en verbreding Lekkanaal

Vanaf september 2016 starten de bouw van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal. Een mooie mijlpaal die we niet zomaar voorbij gaan. Daarom vieren we dit graag samen met u op zaterdag 10 september tijdens Open Monumentendag. Op deze dag is er op en rond de sluis van alles te beleven.
Lees meer

Grote belangstelling voor archeologisch onderzoek Beatrixsluis

Op 22 juni vond een kijkmiddag plaats bij de Prinses Beatrixsluis. Belangstellenden konden een kijkje nemen bij het archeologisch onderzoek dat momenteel plaatsvindt. Ruim 200 personen hebben de kijkmiddag bezocht, onder hen ook een aantal regionale bestuurders.
Lees meer

Feitjes over de Beatrixsluis

In dit artikel geven we een aantal interessante feiten en weetjes over het project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.prinsesbeatrixsluis.nl

U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)