< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 juni 2016

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de voorbereidingen en uiteindelijke aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.

 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Inhoudsopgave

Graven naar het verleden bij de Beatrixsluis

De omgeving van de Prinses Beatrixsluis kent veel historie. Voordat aannemer Sas van Vreeswijk in september 2016 kan starten met de bouw van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal, moet eerst worden bekeken of zich sporen of voorwerpen uit het verleden in de grond nabij de sluis bevinden die ons meer vertellen over de geschiedenis van dit gebied. We gaan hierbij mogelijk zelfs zo ver terug als de steentijd. 
Lees meer

Verandering biedt kansen voor gebied rondom Beatrixsluis

Het gebied langs het Lekkanaal en bij de Prinses Beatrixsluis ondergaat een grote transformatie met de aanleg van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal. Sas van Vreeswijk grijpt deze kans aan om samen met omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden uit de omgeving te kijken hoe het gebied langs het Lekkanaal aantrekkelijker kan worden.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rws.nl/3ekolkbeatrixsluis

U kunt gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 06.00u - 22.30u)