< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 februari 2017

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Inrichting 4 overnachtingsplaatsen Vluchthaven

De voorkeursvariant voor de Vluchthaven is afgelopen najaar verder uitgewerkt. Om de realisatie van de 4 overnachtingsplaatsen mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan Overnachtingsplaatsen Merwedes opgesteld. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt ter inzage van 8 februari tot en met 21 maart 2017. lees meer

Toezicht op huidige ligplaatsen

In het Verkeersbesluit voor de Vluchthaven Gorinchem zijn regels opgenomen voor het gebruik van de huidige ligplaatsen. Vanuit de omgeving zijn meldingen binnengekomen over schepen die buiten de aangegeven vakken liggen. Om die reden communiceert Rijkswaterstaat proactief welke regels gelden en handhaaft daar waar nodig. lees meer

Baggeren van de Vluchthaven

Rijkswaterstaat voert regelmatig baggerwerkzaamheden uit in de Vluchthaven Gorinchem om de vaarweg en ligplaatsen voor de binnenvaart op diepte te houden. lees meer

Voorstellen nieuwe omgevingsmanager Anand Manschot

Per september 2016 is Anand Manschot als omgevingsmanager van Rijkswaterstaat betrokken bij het project. Hij volgt Joris van den Broeke op. Anand Manschot geeft een toelichting op zijn nieuwe rol en ervaringen tot nu toe. lees meer